Místní organizace svazu důchodců

Problémy se zájezdy

Bohužel došlo k úniku informací, a tak snaha organizátorů zájezdů, aby všichni členové měli rovné možnosti, vyšla naprázdno. Vy, kteří nemáte přístup na internet, se takto ze Zpravodaje, ovšem se zpožděním, dozvídáte data zájezdů s tím, že ještě na některé bude možnost se přihlásit.

21. 3. Bouzov, Litovel, Loštice
19. 4. Uherský Brod, Komňa, Blatnice

30. 4. Kroměříž
16. 5. Bratislava

15. 6. Lednice
3. 7. Miroslav

1. 8. Polička, Litomyšl
15. 8. ZOO Lešná

29. 8. Uherčice, Jemnice
12. 9. Mor. Kras

25. 9. Žirovnice, Jindř. Hradec
2. 10. Kuks

Na výroční členskou schůzi, která bude 15. 3., si připravte návrhy na r. 2019, protože objednávat je nutno rok předem (viz Moravský Kras – loni jste navrhli, letos jedeme), nejlépe s tím, že zájezd, výlet nebo vycházku sami zorganizujete.

Hodnocení akcí, jež proběhly v lednu

První akcí Naší univerzity třetího věku byla odložená loňská prezentace o Západní Gruzii. Náš osvědčený lektor dr. Sobotka nás zaujal poutavým vyprávěním o svém v podstatě soukromém putování touto nám téměř neznámou zemí, o které jsme se dozvídali spíše ze zpráv a nebylo to nic veselého. S přírodou jsme se seznamovali jeho krásnými kontrastními záběry zelených polí, prudkých řek a strmých hor Kavkazu. Lázeňská města v subtropické scenérii, zbudovaná za cara, která sloužila v našem mládí také jako paláce pionýrů, jsou nyní léčebnými a rekreačními objekty opět pro ty, kteří na to mají. Jejich pompéznost však nepřevyšuje rozmanitost a úchvatnost přírody. Dr. Sobotka podnikne v létě cestu po Východní Gruzii a my se můžeme těšit na podzim na strhující podívanou a zasvěcené vyprávění.

Druhou akcí jsme zahájili projekt k 100. výročí naší republiky. Sešli jsme se tentokrát v budově archivu, kam chodíváme na prezentace jeho charismatického ředitele dr. Svobody. Zdálo by se, že téma Legie nepřiláká mnoho zájemců. Opak byl pravdou, musely se přinášet další židle. Přišlo i několik mužů. Lektor Mgr. Trávníček začal tím, že se zeptal, kdo má mezi svými předky legionáře (bylo nás několik) a pak velmi zasvěceně vysvětloval, že ne všichni, jimž se tak říká, byli praví legionáři. První byli opravdu vojáci cizinecké legie ve Francii. Na východní frontě bojovali na straně Ruska slovanští přeběhlíci z rakouské armády. Ne že by všichni uvědoměle bojovali za cara, většinou se chtěli co nejrychleji dostat z fronty. Po roce 1917 to trvalo ještě tři roky, než 70 000 těchto mužů prošlo sibiřskou anabází a dva roky po válce se vrátilo přes půl světa domů. Zásluhou budoucího prezidenta Masaryka mělo Československo svou regulérní armádu dříve, než jako stát vzniklo. Pak tu byli ještě italští legionáři, kteří v podstatě vstoupili do legií až po skončení války. Takže se nelze divit, že se v ČSR přistupovalo k legionářům a „ legionářům“ různě. Důstojníci dosáhli vysokých postů nejen v československé armádě, mnozí legionáři se dostali do státních služeb, měli právo na předčasný odchod do důchodu. Odstupňování se dělo podle toho, ve kterém čase do legií vstoupili. Ale nemálo bylo těch, kteří nemohli najít práci, ale měli aspoň vidinu, že při obsazování místa budou mít přednost.

duchodci02

Na celý rok 2018 připravujeme do projektu 100 let ČSR řadu dalších akcí.

Změny v únorovém plánu

Část organizátorů zájezdů na rok 2018 nesplnila do konce ledna nahlášení požadovaných dat. Je třeba je přinést v úterý 13. 2. ve 14 hodin do CVČ, kam současně přijdou i ti, kteří to již splnili a mají hotové objednávky. Budeme dokončovat časové plány a finanční požadavky na autobusy. Uvítáme i zájemce o organizování zájezdů na rok 2019, a také výletů, vycházek a exkurzí na letošní rok, kde je ještě několik volných kapacit.

Na 20. února, rovněž v úterý, chystá na 15. hodinu paní Porubská velikonoční dílničku. Zájemci si přinesou vyfouknutá, pokud možno bílá, vejce. Další dílnička bude až po Velikonocích 11. dubna.

Ostatní akce (Pamětníci, dr. Červená. Mgr. Sobotková) proběhnou podle plánu, jakož i termály).

Na 13. 2. ve 14 hodin svoláváme všechny organizátory zájezdů k upřesnění časů a financí pro všechny zájezdy

Dobromila Vlčková