Klub seniorů informuje

Ze všech pěkných a zdařilých akcí, které se uskutečnily ve druhé polovině měsíce ledna lze vyzvednout tu nejvýznamnější z nich, a to Výroční členskou schůzi, která se uskutečnila dne 17. ledna ve 14.00 hodin v sále centra. 

Po zahájení a přivítání milého hosta, a to zastupitelky města a zástupkyně ředitele ZŠ Pavlovská paní Hany Mičkové, následoval kulturní program dětí MŠ Habánská a pěveckého sboru Ptáčata ze ZŠ Valtická.

seniori

Vystoupení dětí MŠ Habánská pod vedením učitelek paní Leony Lukáškové a Olgy Končerové bylo velmi milé a bezprostřední a všechny přítomné doslova chytilo za srdíčko, protože ti nejmenší jsou vždy nejroztomilejší. Kulturní program pěveckého sboru Ptáčata ze ZŠ Valtická byl samozřejmě na vyšší úrovni také díky velké profesionalitě vedoucí sboru učitelky paní Lady Hlavačkové. Všichni přítomní ohodnotili obě vystoupení velmi kladně, a že se jim opravdu moc líbilo, dokazovali neustálým potleskem.

Po zhodnocení činnosti klubu a jeho hospodaření v uplynulém období byli přítomní senioři informováni o všech akcích v tomto roce, a to včetně zájezdů, besed, plavání, divadelních představení, cvičení žen a celé řadě dalších aktivit. Nebudu je všechny vyjmenovávat, je to opravdu zbytečné. Všichni čtou mikulovský Zpravodaj, kde jsou akce uváděny na měsíc dopředu, také si je mohou přečíst na nástěnkách a na každé společné akci jsou přítomní senioři o všem vždy podrobně informováni.

Vedení Klubu seniorů ze srdce děkuje ředitelství MŠ Habánská a ZŠ Valtická za velmi krásný kulturní program, také členkám pěveckého sboru za výrobu vynikajících chlebíčků a dalších dobrot a také všem těm, kteří připravovali a zdobili sál a provedli i úklid po této skvělé akci. Všem moc a moc děkujeme! Tato mimořádná a skvělá akce se opravdu vydařila!

Senioři, pozor!

Připomínám, že dne 14. 2. pojedeme plavat do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Pokud jste se zatím nepřihlásili, můžete tak učinit telefonicky na čísle: 723 715 533.

Srdečně Vás všechny zveme dne 21. února na tradiční a velmi oblíbenou akci – Pochovávání basy se skvělým panem Jaromírem Crhanem.

Dne 24. února jedou přihlášení senioři na Žebráckou operetu do Divadla Bratří Mrštíků do Boleradic. Pozor! Odjezd v 18 hodin od Centra pro volný čas, jinak dle dohody.

Vedení Klubu seniorů blahopřeje naší dlouholeté člence paní Mileně Esterkové, která se v měsíci únoru dožila významného životního jubilea. Přejeme pevné zdraví a spoustu životního optimismu. Blahopřejeme!

Libuše Danielová