Místní organizace svazu důchodců 

V novém roce převažují fyzické aktivity

Na Nový rok jsme vyšli na Svatý Kopeček. Tanečníci Country tanců měli původně končit v lednu, ale líbí se jim to tak, že pokračují i v únoru a lze se nadít, že ještě neskončí. Titíž tanečníci byli účastni fašankového veselí v sobotu 10. 2., stejně jako v předchozím roce prošli městem v nenáročných, ale nápaditých maskách. Samozřejmostí je pravidelné cvičení žen každý čtvrtek. Jakmile se oteplí, město instaluje v atriu Centra volného času cvičební prvky, analogické jako na dětských hřištích, na kterých se chystají naši borci, muži i ženy trénovat pro radost z pohybu, ale i v rámci přípravy na celostátní hry seniorů, ve kterých jsme se loni dobře umístili. Plavání v termálních lázních (jednou měsíčně v Maďarsku nebo na Slovensku, podruhé v Aqualandu Moravia) je již neměnnou tradicí.

Maličko z jiného soudku, ale také tematicky k péči o tělo, byla přednáška manželů Bělousových z Brna o korejské medicíně, která se uskutečnila 1. února. Hlavní léčebný účinek spočívá jednak v tlaku nejlépe jablečných semínek na ta místa dlaní a prstů, která odpovídají tělesným orgánům, jednak v masáži pomocí drobných pomůcek (spirálek a ježatých balonků) a hlavně v pozitivním naladění, odpuštění a netrápení se tím, co nemůžeme ovlivnit. Nadšení je tak velké, že se je pokusíme získat ještě na další přednášku, abychom si všechny detaily zapamatovali.

Březen  2018

UPOZORNĚNÍ se vztahuje ještě k únoru. Přednáška Jitky Sobotkové o Itálii se kvůli konání jednání zastupitelstva města Mikulov přesouvá na úterý 27. 2. v 16 hodin.

Podrobný plán na březen

6. 3. ve 14 hodin výběr na Györ, Mošoň, Uherský Brod, Kroměříž, případně ještě na divadlo a Nouzov. V 15 hodin pak bude schůze výboru.

12. 3. Přednáška o finanční gramotnosti s paní Lečbychovou ve 14 hodin v CVČ.

13. 3. Výroční členská schůze v 15 hodin v kinosále.

14. 3. Termál Györ. Odjezd v 6.00 pouze od kapličky. Zastávka u pošty nebude zřejmě v provozu, protože se bude pokračovat v opravě Koněvovy ulice. Vede J. Švecová

15. 3. Výlet vlakem do Znojma na výstavu Kraslice pěti generací. Vlak odjíždí v 8.00 a každý si koupí sám dvě jízdenky IDS po 56 korunách. Je to nejvýhodnější, protože na ně pojedeme i na MHD ve Znojmě. Všechny jiné slevy jsou méně výhodné. Jednu si označí a na druhou pojede zpět. Bude dostatek času i k individuální prohlídce města a občerstvení. Vede D. Vlčková.

21. 3. Zájezd Bouzov, Litovel, Loštice. Odjezd v 8.00 pouze od kapličky. Vezměte si Senior pasy a dostatek jídla, kolem poledne je program nahuštěný a možná se dostaneme k občerstvení až po 16. hodině (není zajištěno). Vede D. Vlčková.

26. 3. Želary v Městském divadle Brno. Odjezd pouze od kapličky v 17.30. Vede B. Zádrapová.

POZOR! Oproti dřívějším informacím muselo dojít k přesunu. VČS je už 13. 3. a Znojmo až 15. 3.

Dobromila Vlčková

fasank02