Klub seniorů informuje 

Ze všech akcí, které se v první polovině měsíce února v Klubu seniorů uskutečnily, lze vyzvednout tu nejzdařilejší z nich, a to Maškarní bál, který se konal 7. února v sále centra.

I když ten den nám počasí moc nepřálo, sešlo se nás opravdu hodně. Úderem čtrnácté hodiny do stylově vyzdobeného sálu vtančilo plno krásných masek „z orientu“, a to v podání členek pěveckého sboru při KS. Jejich představování „na červeném koberci“ paní Karlou Kováčovou bylo rozhodně velmi vtipné a všichni přítomní se vesele bavili. Pozadu nezůstaly ani další naše členky a i ony se předvedly v legračních maskách. Nechyběly ani vtipy a scénka „Svatba“.

V našem středu jsme rádi přivítali milého hosta, a to paní Ivanku Šrámkovou, která nám také ve všem ochotně pomáhala. K tanci a poslechu tentokrát hrál Rytmik z Dolních Kounic. Naši členové se v kole točili jako o život. To odpoledne razili heslo: „Tancem ku zdraví!“ Nechybělo ani skvělé pohoštění, výborné cukroví, kafíčko a vynikající svařáček. Bylo to milé a přátelské odpoledne, které se vydařilo na jedničku a na které budeme dlouho vzpomínat. Vedení Klubu seniorů děkuje paní Ivance Šrámkové za ochotu a obětavost a všem členkám pěveckého sboru za pěkný a velmi vtipný program a také všem těm, kteří zdobili sál, připravovali občerstvení, pečovali o naše seniory a provedli i úklid po akci. Nelze je všechny vyjmenovat, protože jen členů pěveckého sboru je téměř dvacet, a proto by byl výčet velmi dlouhý. Všem tedy moc a moc děkujeme!

Naši členové nemohli chybět ani na fašankové obchůzce, konané v sobotu 10. února, organizované Národopisným souborem Pálava a městem Mikulov. Některé naše členky byly ve vtipných maskách, jiní bez masek, ale užili jsme si to a to je hlavní!

Akce v měsíci březnu:

7. 3. Oslava MDŽ +  kolo štěstí ve 14 hodin v sále centra

            V kulturním programu vystoupí žáci ZŠ Pavlovská pod vedením paní učitelky Stanislavy Zelinkové a také Národopisný soubor Palavánek pod vedením paní učitelky Marie Dostálové. Nezapomínejte na ceny do tomboly!

14. 3. Akce „Šikovné ruce“ ve 14.30 hodin v naší klubovně

            S naší praktickou dívkou paní Ivankou Šrámkovou budeme vyrábět výrobky s jarní tematikou.

21. 3. Josefská zábava ve 14 hodin v sále centra

            Kulturní program připraví členové pěveckého sboru a k tanci a poslechu zahraje Rytmik z Dolních Kounic.

Na všechny tyto akce srdečně zveme všechny naše členy a další příznivce. Přijďte, nebudete litovat!

Upozornění:

Dne 7. 5. jedeme opět na výstavu Floria Kroměříž a dne 29. 5. lodí po Baťově kanále. Kdo se ještě nepřihlásil, učiňte tak co nejdříve, protože na oba zájezdy už máme hodně přihlášených.

Vedení Klubu seniorů blahopřeje naší člence paní Antonii Urbánkové, která se v měsíci březnu dožívá významného životního jubilea. Přejeme především pevné zdraví, hodně spokojenosti a životního optimismu. Blahopřejeme!

Libuše Danielová    

seniori