Na Doležalce se upalovaly čarodějnice

Tenisový klub Mikulov připravil v sobotu 28. dubna pro mikulovské děti ve svém areálu Na Doležalce akci „Pálení čarodějnic“.

Tento stále živý zvyk sem přilákal na tři stovky malých i velkých návštěvníků. Všichni pak společně obdivovali přílet více než padesátky krásně pomalovaných a ustrojených čarodějů a čarodějnic. Pro všechny děti byly připraveny různé nejenom sportovní aktivity, kouzelná a zábavná show Hopsíka s drakulou, soutěžilo se i o nejlepší masku. Vítězové získali úžasný dort a pro všechny děti byly připraveny drobné sladkosti.

A jaká čarodějnice byla nakonec na vatře upálena? „Ta ze suchého dřeva a přitom se opékaly špekáčky. Začali ti nejmenší a dospělí pak pokračovali do nočních hodin. Nechyběla ani diskotéka pro děti, kterou vedl a moderoval náš klubový trenér Jiří Zicha,“ přiblížil skvělou atmosféru prezident tenisového klubu Pavel Vočka. Krátce po setmění došlo i na ohňostroj.

Na akci pro děti, kterou uspořádal TK Mikulov, se podíleli hlavně členové tenisového klubu s finanční podporou prezidenta klubu Pavla Vočka. Ten také slíbil, že akce pro děti budou pokračovat a pálení čarodějnic byla první vlaštovkou a zahájení sezony. „Určitě chceme s tradicí tohoto starého a skvělého zvyku, při kterém se sejdou lidé, pokračovat. A doufáme, že i když se přestěhujeme do nových prostor, akce nezanikne,“ dodal prezident klubu.

Sobotní setkání Na Doležale také ukázalo jakým směrem se orientuje klubová práce s dětmi v TK Mikulov. Ten vedle sportovních aktivit a turnajů věnuje čas dětem i mimo tenisové kurty a má zájem tyto aktivity pro mikulovské děti dále rozvíjet.

„Jako každoročně připravujeme na léto tenisový kemp za podpory starosty města Mikulova Rostislava Koštiala, který přislíbil finanční podporu. Vedle bohatého programu a tréninku v tenisové dovednosti bude tenisový kemp zakončen otevřenou akcí pro všechny mikulovské děti. A přijít mohou nejenom ty, které tenis už hrají, ale akce bude pro všechny děti, které se na nás přijdou podívat, a třeba začnou tenis také hrát,“ přiblížil Pavel Vočka a na závěr děkuje všem, kteří se na skvělé akci podíleli. „Ještě jednou děkuji všem účastníkům a pomocníkům, že nám pomáhají takovéto akce uskutečnit. A děkujme také městu Mikulov za výraznou podporu s naší prací dětí a mládeže v rámci tenisových aktivit.“

Jitka Sobotková, foto: Hana Ilčíková

carodejnice