Klub seniorů informuje 

I ve druhé polovině měsíce dubna se konala celá řada velmi pěkných akcí, kterých se naši členové mohli zúčastnit.

Dne 25. dubna ve 14 hodin se v sále Centra pro volný čas uskutečnila dlouho připravovaná akce našeho klubu, a to tradiční Slet čarodějnic. Úderem čtrnácté hodiny do sálu centra vtrhla téměř dvacítka „čarodějnic“ se svými březovými košťátky.

Škoda, že se také nekonala soutěž „MISS čarodějnice 2018“, protože porota by byla na rozpacích, kterou z nich vyhodnotit. Všechny byly jedním slovem „skvělé“. I jejich téměř půlhodinový kulturní program se opravdu vydařil. Stylově vyzdobený sál, „oheň“, přes který čarodějnice skákaly (jen některé) a také vaření čarodějných lektvarů vykonaly své. Přítomní senioři se vesele bavili a o legraci a smích rozhodně nouze nebyla. K tanci a poslechu tentokrát hráli chlapci z Dolních Kounic. Nechyběly ani chutné chlebíčky z dílny členek pěveckého sboru při KS, výborné kafíčko a další dobroty.

Vedení Klubu seniorů děkuje členkám pěveckého sboru za opravdu pěknou stylovou výzdobu sálu, veselý a vtipný kulturní program a výrobu vynikajících chlebíčků a dalších dobrot.

Děkuje také dalším našim členům, kteří se aktivně zapojili, především však paní Vlastě Šagátové – krásné to čarodějce!

Všem obětavcům ještě jednou velké díky!

A hned 26. dubna se několik našich členek vydalo na vycházku na Pálavu, a to s vedoucí cvičení žen paní Vlastou Žaludovou.

I když cesta byla náročná a počasí také výletu moc nepřálo, čekala je na závěr pomyslná sladká tečka. Paní Sedláková z Pavlova (členka cvičení žen – seniorek) je jak se patří pohostila. Přítomné seniorky i tentokrát udělaly něco pro své zdraví!

Naši senioři také nechyběli dne 26. dubna na letní komedii mikulovských ochotníků v Městském kině. Byl to pěkný kulturní zážitek.

Skupinka našich členek jela dne 1. května na celodenní výlet do Lednice. I když bylo velké teplo a všude plno návštěvníků, dá se říci, že si ten den opravdu užily!

Senioři, pozor!

Připomínám, že dne 29. května se koná zájezd na Baťův kanál a ZOO Hodonín. Odjezd v 7.30 hodin. Pozor! Změna nástupních míst: první zastávka Hliniště, další u hřbitova, na ulici 22. dubna, na Valtické a v Sedleci.

Libuše Danielová

carodejnice seniori