Senioři ČR, z. s., základní organizace

Plán na červen 2018

5. 6. 14h výběr záloh na akce Lednice 15. 6., Miroslav 3. 7., Veľký Meder 21. 6.

          15 h schůze výboru

6. 6. Zájezd Brno. Odjezd v 8 h. V 10 h Špilberk (pro zdatné kasematy), možnost výstav, oběda. Ve 13.30 ČNB výstavy Lidé a peníze, Krása ve skle a kovu (všechny výstavy s motivací 100. výročí republiky). V 16 h sklady firmy Quehenberger. Přejezdy busem.

7. 6. Aqualand Pasohlávky. Sraz v 9.30 u pokladny.

8. 6. Sportovní hry seniorů – krajské kolo Břeclav

11. 6. 100JENTAK v 15 h v CVČ. Probereme témata, která se nepodařilo v časové tísni dokončit v předchozích besedách a zadáme si témata pro podzimní kolo.

15. 6. Zájezd Lednice. Odjezd v 8 h. Navštívíme fakultu okrasného zahradnictví, akademickou zahradu a parky (s průvodcem docentem Salašem). Oběd je v ceně zájezdu (200 Kč) zajištěn v menze MENDELU.

16. 6. Babské hody v Dobrém Poli, na které jsme pozváni. Začínají v 15 h. Doprava individuální. Např. autobusem nahrazujícím vlak ve 13.50 nebo 15.50, návrat 19.51.

19. 6. Malíři 28. října. Přednáška dr. Červené začíná v 15 h v CVČ a je součástí projektu „100“.

25. 6. Výlet do Klentnice. Odjezd linkovým autobusem (od parku v 7.36). Pro turisticky méně zdatné pouze Sirotčí hrádek (p. Slačíková), pro ostatní i Stolová hora (p. Sasínková). Pro všechny občerstvení u p. Janásové.

26. 6. Vycházka do zámeckých zahrad s paní architektkou Janou Drochytkovou. Sejdeme se v 17 h u Försterovy brány do zámku.

Malé ohlédnutí po uplynulých akcích

Začneme s těmi, které jsme sice nepořádali, ale jichž jsme se v hojném počtu zúčastnili. 23. 4. to bylo Žítkovské čarování s dr. Jilíkem a Gajdoši z Kopanic. Akci pořádala Městská knihovna v našich prostorách a tematicky to doplnilo náš zájezd do Bílých Karpat i na divadelní představení Želary. Přes dvě desítky účastníků všech tří akcí bylo totožných. 3. května bylo v Galerii Závodný na vernisáži našich obvyklých třináct členů, následujícího dne na přednášce v Regionálním muzeu tvořili naši členové většinu mikulovských účastníků a kromě prezentace ak. mal. V. Otavské Perly renesančního odívání – pohřební šaty jsme získali i cenné tiskoviny pro pokračování 100JENTAK na podzim.

Ne že bychom měli materiálů málo. Na besedě 2. 5. jsme zjistily (muži se těmto akcím zatím vyhýbají, zřejmě dají přednost sportovnímu tréninku na nářadí, které je již v atriu instalováno!), že v časovém limitu dvou hodin se nikdy nestihne probrat vše, co bylo plánováno. Proto jsme zařadili navíc ještě červnové JENTAK. Jak bylo oznámeno dříve, na 22. května plánovaném 100JENTAK s překvapením očekáváme zvýšený zájem a budeme se muset smířit s tím, že se na všechny s aktivním podílem pokaždé nedostane. I posluchačů je třeba.

Pro úplnost a jen bez komentáře zmiňuji 26. 4. Aqualand, 30. 4. zájezd na Floriu Kroměříž a vycházku na Kočičí skalku. Vše splnilo očekávání.

Důrazné upozornění:

Ti, kteří se přihlásili na zájezdy a v termínu (tj. v měsíci předcházejícím zájezdu a nejpozději ve zveřejněném dni) nezaplatili, ztrácejí nárok a místo nich pojedou náhradníci.

Dobromila Vlčková

seniori CR