Senioři České republiky, z. s., základní organizace 

Zářijové akce

V současnosti vrcholí celostátní akce ke 100. výročí vzniku Československé republiky. V naší organizaci jsme začali s předstihemjiž v lednu naplňovat Projekt 100. K dnešnímu dni jsme uskutečnili 11 přednášek a besed, 18 zájezdů, vycházek a exkurzí. Zbývají ještě tři akce k úspěšnému završení projektu. Věnovali jsme se samozřejmě i dalším tématům a projektům.

V posledních dnech jsme absolvovali pečlivě paní L. Dudovou připravený zájezd do Žirovnice a Jindřichova Hradce. V prvním z uvedených míst jsme mimo jiné navštívili zcela unikátní muzeum perleti a perleťářství, které bylo velkým překvapením. Atraktivní Jindřichův Hradec (třetí nejrozsáhlejší hradní komplex v ČR) okouzlil svou inovovanou krásou, nezapomenutelným hudebním pavilonem Rondel a „naší“ bílou paní, která je arciť pouze jejichJ. Ovšem i technické památky, soustava vodních děl, první elektrárna v rakouském Předlitavsku, patnáctý poledník, dům, v němž bydlel (a zažil úraz, jenž ovlivnil jeho pozdější hluchotu) Bedřich Smetana a další a další zajímavosti zaujaly natolik, že se tam chceme ještě napřesrok vrátit a zhlédnout další atrakce (např. gobelínku, Krýzovy jesličky apod.)

Hned v dalším dni jsme byli pozváni do zámeckého sálu k oslavě Dne seniorů. Posezení se koná již tradičně pro všechny mikulovské seniory a má zavedený program včetně vystoupení muziky Kolík. Přítomnost pana starosty a paní místostarostky symbolizují péči města Mikulov o nás, dříve narozené, a jsou oceněním naší bohaté činnosti. O bohatém pohoštění a květinovém daru bude jistě informovat jiná organizace. Na nás je vyjádřit potěšení a dík představitelům města a účinkujícím.

Doplnění plánu příštích činností

Především upřesňujeme datum návštěvy rodinného muzikálu Big na hudební scéně Městského divadla Brno. Jde o sobotu 10. listopadu. Představení začíná v 19 hodin, odjíždíme v 17.30 od kapličky. Pokud jste nezaplatili při přihlašování, poslední možnost je 6. 11. ve 14 hodin v CVČ.

Považujeme za vhodné upozornit z plánu na listopad na chystanou besedu s p. Mgr. Šubou 5. 11. v 15 hodin. Kromě pamětníků by se měli v CVČ sejít všichni, kdo mají co říci k tématu Tradiční strava. Bylo by dobré přinést s sebou napsané recepty na ta nejprostší jídla, která se tradují v rodinách od časů našich maminek a babiček. Samozřejmě si v průběhu besedy na leccos vzpomenete, nic nezapadne.

Počítejte s tím, že pro kumulaci akcí bude na říjen přesunuta první část vánoční dílničky, zřejmě na 22. 10. Budete informováni prostřednictvím vývěsky a na říjnových akcích.

Nezapomeňte se během října hlásit na pohybové aktivity z minulého čísla. 

Bylo by dobré, aby organizátoři zájezdů, pozvaní na 25. 10., měli už „ v hlavě“ představu o tom, co by se mohlo v příštím roce uskutečnit. 

Dobromila Vlčková

DSC01094