Klub seniorů informuje 

Z akcí Klubu seniorů v našem městě, které se uskutečnily ve druhé polovině měsíce září, je zapotřebí vyzvednout dvě nejvýznamnější z nich.

První a dlouho plánovanou akcí byl dne 19. září Zájezd do Strážnice a Modré u Velehradu. Toho dne nám počasí opravdu přálo. Obloha jako vymetená bez jediného mráčku a příjemné teplo nás provázelo celý den. Vyjeli jsme z Mikulova v sedm hodin ráno a první naše zastávka byla ve Strážnici, kde jsme si prohlédli rodinný podnik s výrobou modrotisku. Po prohlídce závodu s dlouholetou tradicí nás naše průvodkyně zavedla do prodejny závodu, kde bylo nepřeberné množství nejen látek, polštářků, oblečení, doplňků, ale i dalších suvenýrů. Rozhodně bylo z čeho vybírat. Mnohé z nás si udělaly radost. Další naše zastávka se týkala prohlídky skanzenu ve Strážnici. Naše průvodkyně byla vynikající, a proto také prohlídka celého rozsáhlého areálu stála za to. Odjížděli jsme značně unaveni a plni dojmů a zážitků. Ani Modrá nás nezklamala. Tam jsme navštívili nezapomenutelný areál Živá voda s botanickou a sladkovodní expozicí. V tak malé vesničce to byl opravdový zázrak. A to vše zásluhou tamějšího pana starosty. Odjížděli jsme domů ve vynikající náladě. Všichni byli trochu unavení, ale nadmíru spokojení. Zájezd se vydařil na jedničku s hvězdičkou!

Druhou mimořádnou akcí, organizovanou městem Mikulov, byla dne 26. září v zámeckém sále oslava Svátku seniorů. Tato akce se konala již počtvrté, a to při příležitosti Mezinárodního dne seniorů. I tentokrát se nás sešlo opravdu hodně, celkem 46 seniorů a seniorek. Tato vynikající akce se i letos vydařila. Blahopřání zástupců města, krásné kytičky, pěkný kulturní program a skvělé občerstvení přítomní senioři hodnotili velmi kladně. Vedení města Mikulov a jejich pracovnicím, které o nás pečovaly, za všechno moc děkujeme a už teď se těšíme na další setkání v příštím roce!

Senioři, pozor!

Nezapomeňte, že se dne 24. října ve 14 hodin v sále centra uskuteční Zábavné odpoledne. V kulturním programu vystoupí děti MŠ Pod Strání a také členky pěveckého sboru při KS. K tanci a poslechu bude hrát Rytmik z Dolních Kounic. Srdečně zveme všechny naše členy a další příznivce.

Přijďte se pobavit!

Vedení Klubu seniorů v našem městě blahopřeje naší člence paní Růženě Sojkové, která se v měsíci listopadu dožívá významného životního jubilea. Přejeme jí pevné zdraví, hodně spokojenosti a životního optimismu! Blahopřejeme!

Libuše Danielová

klub