Poznávací zájezd do východních Čech

Po letní relaxaci a odpočinku se skupina 46 členů mikulovské organizace Svazu seniorů ČR vypravila počátkem října za poznáním a objevováním nových historických i současných zajímavostí do Královéhradeckého kraje.

Prvním zastavením bylo město Vamberk, které po staletí žilo z krajkářství, tkalcovství a obchodu se dřevem. Dávná tradice české krajky nezanikla, krajkářská škola má stále dostatek žáků. Navštívili jsme Muzeum krajky, které prezentuje české krajkářství v jedinečné expozici, jež sleduje proměny krajky v Čechách v uceleném sledu vývoje od počátku 18. stol. Vedle bohatství lidových krajek je zde k vidění i kolekce krajek ze světových výstav. Byla to opravdu nádherná podívaná.

Z Vamberku jsme přejeli do Nového Města nad Metují, kde jsme si prohlédli střed města a absolvovali komentovanou prohlídku zámku, který je od roku 1908 (mimo léta 1948–1991) sídlem rodiny Bartoňů z Dobenína. Zámek je z velké části vybaven původním inventářem, značně se zde projevuje architektura D. Jurkoviče, který byl přítelem rodiny Bartoňů. Majitelé zámku provedli rozsáhlé rekonstrukce a stále interiér i exteriér zámku vylepšují. Mohli jsme vystoupat do 53 m vysoké věže zámku, odkud byl nádherný výhled na Nové Město a jeho okolí.

Závěr prvního dne našeho výletování patřil procházce po Ratibořicích – zámek K. V. Zaháňské, sousoší Babičky s vnoučaty, Staré bělidlo, Viktorčin splav, Rudrův mlýn.

Příjemně unaveni jsme se přepravili na večeři a ubytování.

Druhý den byl cílem našeho směřování unikátní soubor staveb a uměleckých děl – Kuks. Patří mezi nejpozoruhodnější výtvory českého baroka, jehož počátky jsou spjaty s proslulým rodem Šporků. Tento rod se zasloužil o to, že se z tichého labského zákoutí stal důmyslný mikrosvět, který v sobě kromě výstavných lázní a hraběcí rezidence skrýval zaopatřovací ústav pro nemohoucí opuštěné muže. Věci, které spolu zdánlivě nesouvisejí, ale při bližším pohledu odhalují myšlení barokní člověka, v němž má vedle krásy a radosti své místo i smrt. Za svou slávu dnes Kuks vděčí sochařské výzdobě, jejímž autorem je Matyáš Bernard Braun. Mimo celkovou prohlídku Hospitalu jsme navštívili i rodinnou hrobku Šporků a seznámili se s historií lékárnictví. Naši průvodci v jednotlivých okruzích byli velmi fundovaní a kladně reagovali na naše zvídavé otázky. Nedaleko Kuksu je v přírodě Braunův Betlém – soubor biblických scén, koncipovaný jako prostor k duchovnímu odpočinku.

Obě místa na nás zanechala po všech stránkách velký a nezapomenutelný dojem.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili na pozvání našeho člena p. Šlampy v Hradci Králové v Muzeu železniční spojovací techniky, kde jsme měli možnost se díky vystaveným exponátům vrátit do svého mládí či dětství a také si techniku prakticky vyzkoušet.

Dvoudenní zájezd se vydařil, snad naplnil očekávání i jeho účastníků. Je potřeba poděkovat všem, kdo se na jeho organizaci podíleli.

Květoslava Budínová

vylet vcechy

vylet kuks02