Prosinec v G-centru 

Poslední měsíc roku – měsíc krásných svátků, příjemného očekávání dárků pod stromečkem a také bujarého veselí v poslední den roku – po něm mnohdy přijde „vystřízlivění“ a budeme v roce následujícím… To je život.

Ale zpět k našim záležitostem: senioři v domově měli tento čas vyplněn kulturními vystoupeními, pohodou, přípravami na Vánoce prožité společně s ostatními a také měli určitě prostor na vlastní „bilancování“, co každému z nás rok dal a co vzal.

V duchu prastarých tradic jsme si každou adventní neděli, tedy 2., 9., 16. a 23. prosince, společně zapálili svíčky na našich adventních věncích. Čas vánoční se blížil, ty pocity a pohoda blížících se svátků nikdy neomrzí.

Adventní vystoupení a období bohatého „kulturně-společenského“ života v domově zahájil v úterý 4. prosince ženský pěvecký soubor „Studánka“ z Březí. Následovala vystoupení dětí z MŠ „Sluníčko“ dne 13. prosince a dětí ze ZŠ Pavlovská a Valtická dne 18. prosince.

Všechny tyto akce měly „srdíčko“, slyšeli jsme a viděli koledy, písničky, říkanky, tanečky, a hlavně dobrá nálada a pohoda „prociťovala“ náš domov a senioři za každé představení byli moc rádi! Děkujeme všem účinkujícím za čas, který nám věnovali, někteří měli připraveny pro obyvatele domova malé dárečky a čas adventu se nám letos opravdu vydařil!

Dne 11. prosince navštívila seniory dobrovolnice Darja. Byla to poslední návštěva v kalendářním roce, a tak se uživatelé domova, kteří se pravidelně zúčastňují setkání s paní Darjou, rozloučili a předali jí malý dárek. Také paní dobrovolnice měla pro přítomné připraveny malé drobnosti, kterými je podarovala. Toto setkání se hovořilo o „vánočních zvyklostech“, měly si ženy o čem povídat. Děkujeme a věříme, resp. těšíme se na přízeň a návštěvy v roce následujícím!

Také pro obyvatele DPS Pod Strání byla na 12. prosince připravena tradiční vánoční besídka. Při ní vystoupily děti z MŠ „Zelený ráj“ Habánská s krásným pásmem o tom, jak probíhají přípravy na Vánoce v pekle. Čertice a čertíci byli úžasní! Po nich následovaly zpěvačky z Klubu důchodců, které zazpívaly převážně koledy. Punc výjimečnosti tohoto setkání dodaly obě paní místostarostky, které přijaly pozvání a s obyvatelkami DPS i krátce pobesedovaly.

Děkujeme a těšíme se opět za rok. 

Vyvrcholení adventu v domově – tradiční společné setkání u slavnostně prostřené „štědrovečerní“ tabule – bylo připraveno na čtvrtek 20. prosince. Mezi námi jsme přivítali vzácného hosta – probošta mikulovské kapituly pana Pavla Pacnera. V půl páté zahájil ředitel společný večer krátkým proslovem, následovalo sváteční slovo probošta a po společné modlitbě jsme si pochutnali na rybí polévce, filé a bramborovém salátu. Poté se podávala káva a vlastnoručně připravené vánoční cukroví. Zazpívali jsme si koledy a všichni obyvatelé domova měli pod stromečky připraveny dárkové tašky, které obdrželi z rukou ředitele.

Děkujeme společnostem Dentimed, Kimberly-clark, Tena a lékárna U Lva Mikulov za sponzorování obsahu dárkových tašek. Děkujeme také společnosti Maroli hotel za přípravu skvělého menu, které všem chutnalo!

Pomyslná tečka za končícím rokem přišla na „Silvestra“ 31. prosince – společným „přiťuknutím“ skleniček se sektem – přáním přiměřeného zdraví a pohody, ať nás provází v novém roce!

Při společných aktivitách se finišovalo s přípravou cukroví, zdobily se prostory domova a také jsme se věnovali kognitivnímu tréninku.

Více z našeho života se dozvíte na webových stránkách www.gcentrummikulov.cz, část: Aktuality z našeho života.

Pavel Rous

gcenrum

 

Text pod foto: Adventní vystoupení MŠ Sluníčko