Klub seniorů informuje 

První polovina měsíce ledna se v Klubu seniorů v našem městě nesla ve znamení příprav na Výroční členskou schůzi, konanou dne 16. ledna v sále Centra pro volný čas, a dalších blížících se akcí tohoto roku.

Říká se, že základem veškerého úspěchu je týmový duch, a proto se již 2. ledna dopoledne sešlo vedení Klubu seniorů k přípravě plánu akcí a rozpočtu na tento rok. Naplánovali jsme nejen společné akce klubu, ale i termíny plavání, besed, divadelních představení, ale i zájezdů a dalších akcí.

Připravovaná činnost pro tento rok i tentokrát bude rozhodně velmi pestrá a bohatá na akce všeho druhu. Letos se v měsíci září také uskuteční družební zájezd k našim přátelům do Zlína, a to do nově zrekonstruovaných prostor pro seniory na Kvítkové ulici.

Dne 7. ledna zahájil také svoji činnost i Dámský klub při KS. Bylo to opravdu přátelské setkání plné novoročních přání a také předsevzetí. Protože všichni víme, že když máme dobré přátele, není nic ztraceno a vždy máme pro co žít!

Nejinak tomu bylo hned dne 8. ledna, kdy se sešel celý pěvecký sbor. Připravovali jsme se také na blížící se společná vystoupení. První z nich bude dne 6. února v sále centra, a to tradiční Maškarní bál a v tomtéž měsíci i Pochovávání basy.

Upozornění:

Upozorňujeme všechny naše členy, že dne 6. března se uskuteční tradiční akce Oslava MDŽ, spojená s kolem štěstí. Proto už v měsíci únoru můžete přinášet ceny do tomboly. Zodpovědné za tuto akci jsou paní Marie Babicová a Štěpánka Moravcová, které budou ceny přebírat!

Akce v měsíci únoru

°6. 2.       Maškarní bál                14 hodin        sál centra

            Program připraví členky pěveckého sboru, k tanci a poslechu bude hrát pan Miloš Škamrada senior. Pozor, masky s sebou!

°11. 2.     Plavání – Aqualand Moravia v Pasohlávkách

            Odjezd v 9.30 hodin z již tradičních stanovišť. Můžete se také hlásit na telefonním čísle: 723 715 533.

°20. 2.     Pochovávání basy         14  hodin      sál centra

              Kulturní program připraví členky pěveckého sboru a pan Jaromír Crhan v podání pana faráře.

°27. 2.     Divadelní představení – Boleradice

               Bude upřesněno dne 20. února na naší společné akci.

Vedení Klubu seniorů v našem městě blahopřeje naší člence paní Marii Koflerové, která se dne 1. ledna tohoto roku dožila významného životního jubilea. Přejeme jí především pevné zdraví, hodně spokojenosti a životního optimismu. Blahopřejeme!

Libuše Danielová

9 klub senioru