Pálava bodovala v celorepublikové soutěži O nejhezčí turistickou pohlednici pro rok 2019

Krásné druhé místo v soutěži "O nejhezčí turistickou pohlednici ČR pro rok 2019" získala pohlednice PÁLAVA fotografa Jana Miklína.

Pohlednici vydalo Turistické informačnícentrum Mikulov jako součást kolekce Chráněná krajinná oblast Pálava. „Velice si vážímedlouholeté spolupráce našeho infocentra s Honzou Miklínem. Jeho fotografie se objevujínejen na pohlednicích, v propagačních materiálech a knihách, ale i reprezentují našituristickou oblast Mikulovsko v marketingových kampaních v tuzemsku i v zahraničí “, uvedlaMarcela Koňáková za destinační společnost Mikulovsko.Vyhlášení výsledků proběhlo v sobotu 19. 1. 2019 na hlavním podiu v rámci brněnskýchveletrhů GO a Regiontour.

Finále se zúčastnilo 138 pohlednic a nejúspěšnější budou zařazenydo putovní výstavy Turistická pohlednice České republiky 2019. Výstava bude představenana veletrhu Holiday World v Praze. Vítězem 22. ročníku soutěže se stala pohlednice fotografaLadislava Rennera, která zobrazuje tisíciletý dub v Peruci. Soutěž každoročně pořádá Českápohádková akademie ve spolupráci s Brněnskými veletrhy, a.s. a Asociací turistickýchinformačních center České republiky.

MDS

Pálava 1