Leden v G-centru 

S novým rokem přichází jeho první měsíc, nová očekávání, vyhlídky, co se změní a jaký ten rok vůbec bude. V našem centru vládla i po „Silvestru“ dobrá nálada a pohoda, kterou si naši klienti zaslouží a my jim rádi takový „podzim života“ dopřejeme.

Hned v prvním týdnu byla ve středu 2. ledna připravena „novoroční“ hra „Bingo“, při které měla nejvíce „šťastnou ruku“ paní Ladislava. Gratulujeme k prvnímu letošnímu vítězství! Další společenské setkání bylo organizováno v úterý 29. ledna: jednalo se o 6. ročník turnaje v „Člověče, nezlob se!“ Hra „Bingo“ měla pokračování ve středu 30. ledna.

S novým rokem přišla ve čtvrtky odpoledne 3., 17. a 31. ledna dobrovolnice, paní Darja. Při první návštěvě diskutovala s přítomnými o vánočních zvycích a podruhé předčítala z knihy Zdeňka Svěráka „Po strništi bos“. Děkujeme a těšíme se na letošní spolupráci!

Ve středu 16. ledna proběhlo první společné setkání vedení organizace se seniory domova. Toto tradiční setkání obsahovalo zhodnocení uplynulých posledních tří měsíců a v krátkosti celého roku 2018, plány na nový rok a jeho nejbližší tři měsíce. Popovídali jsme si o změnách, které přináší nový rok a co nás v jeho průběhu, s ohledem na společenské události, čeká. Na závěr setkání byl dán prostor k dotazům a byly promítnuty fotografie z období říjen až prosinec.

Čtvrtek 17. ledna bylo u nás „slavnostní“ odpoledne: seniory navštívily děti z nedalekého dětského domova. Zapojily se do projektu „Srdce s láskou darované“ a rozhodly se věnovat jej seniorům v domově. U té příležitosti proběhlo krátké setkání v domově, srdce, které je vyrobeno z „ríví“ a doaranžováno malými srdíčky. Srdce se nám moc líbí a je vystaveno v jídelně domova pro oči a potěchu všech seniorů v domově. Děkujeme! 

Společné aktivity byly zaměřovány na drobnou manuální činnost při vytváření různých dekorací a aranžmá, byly odstrojeny symboly Vánoc – stromečky – a také seniory navštívili „Tři králové“. Průběžně jsme spolupracovali s místní střední odbornou školou při praktické výuce žáků a pravidelně docházeli kněží z mikulovské kapituly.

Více z našeho života se dozvíte na webových stránkách: www.gcentrummikulov.cz, část: Aktuality z našeho života.

Pavel Rous

10 gcentum

Aranžmá

Bingo

Dar dětí