Senioři České republiky, z. s., základní organizace

POZOR, ZMĚNY V ÚNOROVÉM POGRAMU!

Vzhledem k zaneprázdnění lektorů jsme museli změnit program takto:

11. 2. Tradiční strava

18. 2. Dílnička

19. 2. Cestopisná prezentace o Albánii s dr. Budínovou – nově zařazeno

Vše ostatní beze změny.

Lednové akce, které se uskutečnily

  • Pokračovali jsme ve spolupráci na přeshraničním projektu I-CULT s Mgr. Šubou „Tradiční strava“.
  • Zajeli jsme si do Brna na vystoupení třiceti nejlepších čínských artistů.
  • V rámci Naší university 3. věku byly dvě cestopisné prezentace s tradičními lektory Mgr. Sobotkovou (Barcelona a Porto) a MVDr. Sobotkou (Tbilisi a Arménie). U lektorů jde o shodu jmen, ale oba jsou cestovatelé par excelence a oba se dovedou poutavě podělit se svými zážitky z cest.
  • Plánovaná přednáška Dr. Červené 29. 1. se nemohla pro její nemoc, oznámenou na poslední chvíli, uskutečnit, ale vyšel nám s nevšední ochotou vstříc pan ředitel Svoboda ze SOA s prezentací o 1. světové válce a jejích důsledcích pro Mikulov. Jestliže jsme se celý loňský rok věnovali 100. výročí vzniku naší republiky, pak toto, co mu předcházelo, je současně završením našeho projektu.
  • S paní Červenou a jejími Dolními Dunajovicemi se setkáme v náhradním termínu, který bude včas oznámen.

 Dobromila Vlčková

11 Seniori CR

Přednáška o 1. světové válce s Miroslavem Svobodou