Valná hromada Muzejního spolku Mikulov

Muzejní spolek v Mikulově zve všechny své členy na jednání valné hromady, která se uskuteční ve středu 27. února 2019 v 16.00 hodin v prostorách Gröllova sálu Regionálního muzea v Mikulově na mikulovském zámku. Účast členů je důležitá, pozvánky s programem budou rozesílány všem členům týden před jednáním valné hromady.

V 18 hodin bude slavnostně odhalena deska malíře Rudolfa Gajdoše v prostorách před Gajdošovým sálem na mikulovském zámku.

Jiří Matuška