Senioři České republiky, z. s., základní organizace

Dvě akce Naší univerzity třetího věku prvních únorových dnů:

 

V pondělí 11. 2. jsme ukončili naše přispívání do projektu Tradiční strava. Nyní už ve spolupráci s Dolními Rakousy bude probíhat zpracování muzejníky z jihomoravského a jihočeského pohraničí a příprava knižní publikace. Je nám ctí, že jsme se na projektu mohli podílet. S panem Mgr. Šubou budeme nadále spolupracovat na Pamětnících, což je také (dokonce celorepublikový) projekt. Chystá pro nás také přednášku o lidových tradicích na Mikulovsku. Na duben připravují naše členky v RMM výstavu.

Úterý 12. února bylo ve znamení historie. Pan Dr. Marek Vlach pro nás připravil prezentaci o stopách římsko-barbarských konfrontací na našem území. Přišli jsme trochu připraveni, známe expozici Římané a Germáni v našem RMM, z výletu do Pasohlávek jsme si přivezli publikaci o římských legiích, jejímž spoluautorem je tento lektor. Ale uplynulo téměř desetiletí, a tak jsme se těšili na novinky. Nebyli jsme zklamáni.

Na dvě desítky nadšených posluchačů, okouzlených suverénním projevem fundovaného člověka, odcházely domů v očekávání následné exkurze a prezentací. Dostává se nám informací o historickém období, které za dob naší školní docházky bylo opomíjeno. Současně jsme byli seznámeni s některými metodami archeologického výzkumu napříč vědními disciplinami.

 Dobromila Vlčková

9 senioriCR

Foto: Přednáška Marka Vlacha