Klub seniorů informuje

V první polovině měsíce února se v Klubu seniorů v našem městě uskutečnila celá řada velmi pěkných akcí, z nichž je zapotřebí pohovořit o dvou nejvýznamnějších z nich.

První a velmi pěknou akcí byl dne 6. února v sále Centra pro volný čas tradiční Maškarní bál. Úderem čtrnácté hodiny se do stylově vyzdobeného sálu vřítilo plno masek v podání členek pěveckého sboru při KS, ale i dalších našich členů. Nechyběly ani pionýrky, početná skupina batolat, zdravotní sestřičky, lékař chirurg a také královna. Uvádění této krásné akce se vtipně ujala pionýrka paní Karla Kováčová. Smíchu a legrace to odpoledne nebylo konce. Masky pobavily i naši místostarostku paní Sylvu Chludilovou, kterou jsme ve svém středu opět rádi přivítali. Nechyběly ani vtipy a veselé scénky na téma „operace“. K tanci a poslechu hráli naši chlapci z Dolních Kounic. Naši členové rozhodně nezklamali a v kole se točili jako o život. To odpoledne razili heslo: „Tancem ku zdraví!“ Všichni přítomní si také pochvalovali výborné pohoštění, a to vynikající chlebíčky a koláče z dílny členek pěveckého sboru, dobré kafíčko a lahodný svařáček.

Bylo to další milé a přátelské odpoledne, které se vydařilo na jedničku a na které budeme všichni hodně dlouho vzpomínat.

Vedení Klubu seniorů děkuje všem členkám pěveckého sboru za náročnou přípravu celé této skvělé akce, vynikající chlebíčky, péči o naše seniory a také úklid po akci. Nelze je všechny vyjmenovat, protože jen členů pěveckého sboru je téměř dvacet, a proto by byl výčet hodně dlouhý. Mimořádné poděkování patří panu Miroslavu Hejčovi za vtipnou masku a legrační scénky. Také manželům Popovským za ochotu a obětavost a všem dalším, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu. Všem moc a moc děkujeme!

Další skvělou akcí bylo dne 11. února Plavání a relaxace v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Nebylo nás sice tolik jako jindy, ale o to jsme si to náležitě užili a řádně si prohřáli svá těla.

Skupinka členek našeho pěveckého sboru se v sobotu dne 2. února zúčastnila Vesnického bálu ve Starém Poddvorově v krásně zrekonstruovaném kulturním domě, a to na pozvání tamějších seniorů. Moc si to všechny užily a také je moc potěšila mimořádná výhra, a to jízda kočárem.

Dvacet pět členek našeho klubu se dne 9. února ve smuteční obřadní síni v našem městě rozloučilo a doprovodilo na poslední cestě dlouholetou členku, dobrou kamarádku a ženu, která nikdy nezkazila žádnou legraci paní Jarmilu Suchou. Čest její světlé památce!

Akce v měsíci březnu:

6. 3. Oslava MDŽ + kolo štěstí ve 14.00 hodin           sál centra

            V kulturním programu vystoupí děti MŠ Habánská a žáci ZUŠ Mikulov.

13. 3. Akce „Šikovné ruce“ ve 14.30 hodin           klubovna v centru

S naší praktickou dívkou paní Ivankou Šrámkovou budeme vyrábět výrobky s jarní tematikou .

16. 3. Divadelní představení v 19.30 hodin             Boleradice

            Mistr ostrého meče

20. 3. Josefská zábava ve 14.00 hodin           sál centra

Kulturní program připraví členové pěveckého sboru, k tanci a poslechu zahraje Rytmik z Dolních Kounic.

25. 3. Plavání a relaxace v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách

Odjezd z tradičních stanovišť v 9.30 hodin. Nahlásit se můžete i telefonicky na čísle: 723 715 533.

Vedení Klubu seniorů blahopřeje naší dlouholeté člence a zpěvačce paní Ludmile Šiprové, která se v měsíci březnu dožívá významného životního jubilea. Přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a životního optimismu.

Blahopřejeme!

Libuše Danielová

9 klub senioruG

Maškarní bál