Klub seniorů informuje 

Konec měsíce února a první polovina měsíce března byly pro členy našeho klubu opravdu hektické. V krátkém časovém sledu se uskutečnilo plno pěkných akcí, kterých se naši členové v hojném počtu zúčastnili.

Zaměřím se především na dlouho připravovanou akci, a to Oslavu MDŽ, spojenou s kolem štěstí, která se uskutečnila 6. března v sále centra. Stylově vyzdobený sál to slavnostní odpoledne doslova praskal ve švech. Mezi nás přišli i milí a vzácní hosté. Všichni přítomní velkým potleskem moc rádi přivítali senátora a starostu našeho města pana Rostislava Koštiala, místostarostku paní Sylvu Chludilovou, zastupitele města, a to zástupkyni ZŠ Pavlovská paní Hanu Míčkovou a ředitele zařízení Srdce v domě v Klentnici pana Zbyňka Turečka a také sekretářku vedení města paní Annu Červeňákovou. Přišlo i několik hostů ze zařízení Srdce v domě v Klentnici. Našim ženám k jejich svátku přišly popřát děti MŠ Habánská pod vedením paní učitelky Marie Dostálové a také žáci ZUŠ Mikulov s třídním učitelem panem Václavem Pešou. Jejich krásná vystoupení se všem přítomným opravdu moc líbila a také milé dárečky od dětí MŠ Habánská. Pozadu nezůstaly ani členky pěveckého sboru a společně s panem Miroslavem Hejčem si pro přítomné ženy připravily malou kulturní vložku.

Po odchodu všech účinkujících následovalo blahopřání pracovníků Městského úřadu v čele s panem starostou a také předání krásných kytiček. K blahopřání se připojili i „naši muži“ z klubu seniorů a i oni předali krásné kytičky. Následovalo vynikající pohoštění a pak už dlouho očekávané kolo štěstí.

V tombole se sešlo neuvěřitelných 501 cen, které nám věnovali nejen naši milí hosté, ale i další příznivci a také téměř polovina našich členů. Všichni přítomní odcházeli domů velmi spokojeni nejen z akce samotné, ale i z pěkných výher v tombole.

Vedení Klubu seniorů děkuje našim členkám paní Marii Babicové a paní Štěpánce Moravcové, které mají největší podíl na přípravě a organizaci celé této pěkné akce. Naše velké poděkování patří ředitelství MŠ Habánská a ZUŠ Mikulov za krásná vystoupení, všem přítomným milým hostům za ceny do tomboly, také kadeřnictví a kosmetice Oáza, lékárně na ulici Piaristů a lékárně U Lva, Vinařství Popela, p. Pořízkovi, klenotům na Náměstí, květinářství a drogerii na ulici Piaristů, panu Zemanovi – čaje, paní Iloně Žižkové Vágnerové, paní Grulichové, slečně Elišce Beckové a Simoně Kubánkové, paní Magdaleně Krčmové, panu Romanu Vávrovi a našemu členu panu Miroslavu Hejčovi. Mimořádné poděkování patří všem našim členům za plno krásných cen do tomboly a také členům pěveckého sboru za vynikající přípravu této mimořádné akce. Všem z celého srdce děkujeme a moc si toho vážíme!

 

Senioři, pozor!

Připomínám, že dne 25. března jedeme relaxovat do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Odjezd z tradičních stanovišť. Hlaste se i telefonicky na čísle: 723 715 533.

Akce v měsíci dubnu:

3. 4. Beseda s velitelem Městské policie, panem Jiřím Hamerníkem 14 hodin, sál centra

10. 4. Velikonoční párty 14 hodin, sál centra

Kulturní program připraví členové pěveckého sboru, k tanci bude hrát pan Miloš Škamrada.

17. 4. Plavání Aqualand Moravia v Pasohlávkách. Odjezd ze známých stanovišť, telefonní číslo: 723 715 533.

24. 4. Slet čarodějnic 14 hodin, sál centra

Program zajistí pěvecký sbor při KS, hrát bude Rytmik z Dolních Kounic. Košťátka s sebou!

25. 4. Zájezd Flóra Olomouc

Odjezd v 7 hodin. Nástupní místa budou upřesněna dne 24. 4. na naší společné akci. Informace i po telefonu: 723 715 533.

Vedení Klubu seniorů blahopřeje naší dlouholeté člence paní Milušce Hrobařové, která se v měsíci dubnu dožívá významného životního jubilea.

Přejeme jí pevné zdraví, hodně spokojenosti a životního optimismu. Blahopřejeme!

Libuše Danielová

klubsenioru deti

 

Oslava MDŽ v Klubu seniorů