Klub seniorů informuje 

Ohlédneme-li se za činností Klubu seniorů v našem městě ve druhé polovině měsíce března, je zapotřebí vyzvednout hned tři mimořádné akce, kterých se členové našeho klubu zúčastnili.

První z nich byla akce Šikovné ruce, která se konala dne 13. března v naší klubovně v Centru pro volný čas s naší vedoucí, mimořádně talentovanou praktickou dívkou paní Ivankou Šrámkovou. Pod jejím vedením a také za její velké pomoci naše seniorky vyráběly výrobky s jarní tematikou, a to moc krásné zajíčky. Naší „Ivance“ za vše moc děkujeme a její ochoty a obětavosti si moc vážíme a dovedeme ji ocenit! Velké díky!

Další skvělou akcí bylo divadelní představení Počestné paní aneb Mistr ostrého meče, a to dne 16. března v Divadle Bratří Mrštíků v Boleradicích. I tentokrát boleradičtí ochotníci a jejich hosté nezklamali. Všichni přítomní si to moc užili a odjížděli domů nadmíru spokojeni.

Třetí pěknou a zdařilou akcí byla Josefská zábava, která se konala dne 20. března v sále centra. Kulturní program tradičně připravily členové pěveckého sboru při KS. Stylově vyzdobený sál byl plný Pepíků a Pepiček a také nechyběly ani veselé scénky a vtipy. K tanci a poslechu hráli naši chlapci z Dolních Kounic. Bylo i vynikající pohoštění, a to velmi chutné chlebíčky z dílny členek pěveckého sboru, dobré kafíčko a jiné dobroty. Tato milá a přátelská akce se opět vydařila na jedničku. Všichni se vesele bavili a také se v kole točili jako o život.

Vedení Klubu seniorů děkuje členkám pěveckého sboru nejen za krásný kulturní program, ale i za přípravu sálu a stylovou výzdobu, výrobu vynikajících chlebíčků a dalších dobrot pro naše seniory a také úklid po akci. Velké poděkování patří paní Štěpánce Moravcové za výborné koláče a všem těm, kteří jakkoli přispěli ke zdárnému průběhu této skvělé akce. Z celého srdce všem děkujeme!

Senioři, pozor!

Nezapomeňte na další akce, které se uskuteční v měsíci dubnu. Dne 10. 4. ve 14 hodin se v sále centra uskuteční Velikonoční párty. Kulturní program opět připraví členové pěveckého sboru, k tanci a poslechu zahraje pan Miloš Škamrada.

Plavat a především relaxovat do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách pojedeme dne 17. dubna. Přihlásit se můžete dne 10. dubna na naší společné akci, nebo na telefonním čísle: 723 715 533.

Tradiční akce Slet čarodějnic se bude konat dne 24. dubna ve 14 hodin v sále centra. „Čarodějnice“ v podání členek pěveckého sboru si i tentokrát připraví veselý a vtipný kulturní program. Hrát bude Rytmik z Dolních Kounic.

Upozorňujeme, že dne 25. dubna pojedeme na Flóru Olomouc. Podrobné informace na naší společné akci dne 24. 4. nebo na telefonním čísle: 723 715 533.

Na všechny tyto akce srdečně zveme všechny naše členy a další příznivce!

Libuše Danielová

15 klub senioru

 

Z Josefské zábavy – vystoupení členek pěveckého sboru