Senioři ČR – Mikulov

V měsíci březnu proběhlo několik akcí Naší univerzity třetího věku.

Z nich ta trochu smutná byla poslední prezentace Daniela Lyčky o mytologii v sochařské výzdobě staveb Lednicko-valtického areálu. Žasli jsme nad jeho hloubkou pohledu na věc, získanou výzkumem a studiem problematiky většinou ze zahraničních pramenů. A právě toto je jedním z důvodů, proč se nám po osmi (!) letech spolupráce už nemůže věnovat. Ze vzdálenějších perspektiv ho čeká dokončení doktorandského studia, z těch nejbližších jednání s Lichtenštejny o vydání polností a lesů v LVA, na které byl městem Valtice delegován.

S velkým zájmem se setkala dílnička s paní Kratochvílovou. Vyráběly jsme košíky z papírových trubiček. Dokončíme je 15. dubna. Další dílničky budou zase na podzim.

Zřejmě na podzim se uskuteční „výroční“ přednáška k okupaci ČSR, až se pan ředitel Svoboda ze SOA uzdraví. Přejeme mu, aby to bylo co nejdřív a bez problémů.

Ve druhé polovině března došlo k dlouho plánované a očekávané návštěvě Bavor (s překvapením) v rámci projektu Poznáváme obce regionu. Byla to již naše čtvrtá návštěva této obce, ale tentokrát s masovou účastí šesti desítek členů a více překvapeními, i neplánovanými. Manželé Pončíkovi se zhostili organizace na jedničku s hvězdičkou. Paní Pončíková zaangažovala pana starostu a postarala se o potravu těla, pan Pončík o potravu ducha. Nový mladý pan starosta Studýnka nás provedl obcí, která vykvetla do krásy díky vinařskému podnikání a turismu, který však není tak zatěžující jako v Mikulově. Ukázal nám opravené historické památky (sochy, Boží muka), ale i krásný park s novou sochou sv. Floriána. Zavedl nás na vyhlídku s Orlím hnízdem, kde potkal majitele jmenovaného vinařství a došlo k překvapení číslo jedna, letmé prohlídce nově upravených a vzájemně propojených sklepů. Krásné slunečné počasí, zasvěcený výklad doprovázený ještě zasvěcenějšími komentáři p. Pončíka (dozvěděli jsme se věci, které nikde v literatuře uvedeny nejsou), malebné výhledy, to vše vzbudilo naše nadšení. Trochu unaveni jsme se těšili na posezení v kostelních lavicích a prohlídku Lengelacherovy sochařské výzdoby kostela. K našemu zklamání byl hlavní oltář podle církevních zvyklostí zahalen postním fialovým plátnem. Vynahradil nám to opět pan Pončík zajímavostmi o kostele a vztahu Ditrichštejnů k němu a na závěr tím plánovaným překvapením – zahrál nám na varhany, rozdal texty a sborem jsme si zazpívali. Závěr návštěvy byl v sále obecního úřadu při pohoštění a družném popovídání. Kdo nás asi obsluhoval? Pan starosta s paní, bývalá paní starostka a Pončíkovi. Žádné oficiality. Srdečná atmosféra, oboustranná spokojenost. Prostě bylo to fajn. Vřelé díky všem. Příště se těšíme 5. 6. do Bulhar.

JSOU JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA NA HLINSKO, SKUTEČ. Hlaste se urychleně u p. Zugarové.

Dobromila Vlčková

15 vylet seniori CR

Výlet do Bavor