Klub seniorů informuje 

Ze všech akcí Klubu seniorů, které se uskutečnily v první polovině měsíce dubna, lze vyzvednout hned dvě nejvýznamnější z nich.

Dne 10. dubna ve 14 hodin se v sále Centra pro volný čas uskutečnila již tradiční akce, a to Velikonoční párty. Stylově vyzdobený sál plný vajíček a jarních kytiček to slavnostní odpoledne přivítal mnoho seniorů a seniorek. Veselý a vtipný kulturní program i tentokrát připravily členky pěveckého sboru. Nechyběla ani tetička s vajíčky, vyšňořené dívky a chlapci s mrskačkani. K tanci a poslechu tentokrát hrál pan Miloš Škamrada senior. Nechybělo ani vynikající pohoštění opět z dílny členek pěveckého sboru, a to výborné chlebíčky, dobré kafíčko a další dobroty. Všichni přítomní senioři se velmi dobře bavili a i na parketu jich bylo stále plno.

Vedení Klubu seniorů děkuje členkám pěveckého sboru za velmi pěkný kulturní program, přípravu a úklid sálu po akci, výrobu vynikajících chlebíčků a dalších dobrot pro naše seniory. Také děkuje panu Miroslavu Hejčovi, MUDr. Josefě Ondráčkové a dalším našim seniorkám za přípravu a realizaci zábavné scénky „U plastického lékaře“. Všem našim členům, kteří se podíleli na zdárném průběhu této skvělé akce, z celého srdce děkujeme!

A hned další den, a to 11. dubna, se uskutečnil Výlet na Pálavu. Tuto mimořádnou akci organizovala vedoucí cvičení žen seniorek paní Vlasta Žaludová. I když toho dne skupince seniorek počasí moc nepřálo, dobrou náladu jim to rozhodně nepokazilo. Krásně rozkvetlá Pálava všechny zúčastněné doslova okouzlila. Tolik květů a omamující vůně rozhodně neočekávaly. Chvílemi si připadaly jako v pohádce. Kvetly jilmy, kosatce, macešky a celá řada dalších rostlin. Byl to úžasný výlet, který si „naše cvičenky“ náležitě užily. Tak zase za rok! Paní Vlastě Žaludové patří velké poděkování za její velkou ochotu a obětavost. Vlastičko, velké díky!

Senioři, pozor!

Nezapomeňte, že dne 15. května ve 14 hodin se v sále centra uskuteční Oslava Dne matek. Popřát maminkám přijdou děti MŠ Pod Strání a také žáci ZUŠ Mikulov. K tanci a poslechu zahraje pan Miloš Škamrada.

Dne 22. května v 9.30 hodin se v sále centra bude konat tradiční Burza. Přijďte na dobré kafíčko a také si popovídat!

Beseda s panem proboštem, která se měla konat dne 29. května, se překládá na měsíc červen, a to pro zaneprázdněnost pana Pavla Pacnera.

Na všechny tyto akce srdečně zveme všechny naše členy a další příznivce. Nezůstávejte doma sami, přijďte mezi nás!

Libuše Danielová

15 klub senioru

 

Text do foto: Velikonoční párty