Klub seniorů informuje 

Druhá polovina měsíce května byla v Klubu seniorů v našem městě opravdu velmi náročná. Nejaktivnější byli členové pěveckého sboru při KS, kteří připravovali vystoupení pro děti MŠ Habánská a Pod Strání, a to při příležitosti jejich svátku Dne dětí.

Také se zaměřovali na akce v měsíci červnu, a to především na Zájezd do Slavonic, Dačic a Telče, posezení ve vinném sklípku a v neposlední řadě připravovali program na poslední společnou akci v I. pololetí, a to tradiční Zábavné odpoledne.

Dne 22. května v 9.30 hodin se v sále Centra pro volný čas konala tradiční Burza. Ten den nám však počasí vůbec nepřálo. Lilo jako z konve, ale přesto se nás sešly téměř tři desítky a z toho dva muži. Díky našim členkám, především však paní Evě Bradáčové, bylo rozhodně z čeho vybírat. Když jsme si prohlédli nabízené zboží a mnozí si něco zakoupili, dále jsme besedovali, popíjeli výborné kafíčko a bylo nám moc dobře. Burza se i tentokrát vydařila na jedničku!

Skupinka našich členek se i tentokrát zúčastnila Lázeňského odpoledne ve Starém Poddvorově dne 26. května, a to opět na pozvání našich přátel členů Klubu seniorů ve Starém Poddvorově. Naše členky v dobových kostýmech ze šedesátých let neměly chybu. Opravdu jim to moc slušelo!

Senioři, pozor!

Připomínám poslední společnou akci našeho klubu v I. pololetí tohoto roku, a to Zábavné odpoledne s hudbou, která se uskuteční dne 26. června ve 14 hodin v sále centra. Veselý a vtipný kulturní program připravili členové pěveckého sboru a k tanci a poslechu budou hrát naši chlapci z Dolních Kounic. Přijďte se pobavit!

Upozornění!

V měsíci červenci a srpnu se žádné velké akce konat nebudou, ale budeme se pravidelně setkávat každé úterý do 14 hodin, kde budeme v atriu Centra pro volný čas opékat špekáčky, povídat si a také připravovat program na družební setkání se zlínskými seniory v měsíci září. Kdo bude chtít, může si také zacvičit. Těchto úterních akcí se mohou zúčastnit všichni naši členové. Nemusíte se hlásit, jen prostě přijďte mezi nás! Špekáčky a další pochutiny si přinese každý sám! Bude-li nepříznivé počasí, sejdeme se v naší klubovně u kafíčka.

Celá řada našich členů se v době letních měsíců zúčastňuje táborů pro seniory, které každoročně pořádají různé organizace. Věříme, že jim vyjde počasí a letní tábor splní jejich očekávání.

Vedení Klubu seniorů přeje všem, kteří pojedou na dovolenou, na tábory, k moři, anebo rodině, a také všem našim členům hodně zdraví a pěkné zážitky! Užijte si to!

Libuše Danielová

11 klub senioruG

Text do foto: Z lázeňského odpoledne ve Starém Poddvorově