Květen v G-centru

Pátý měsíc kalendářního roku se nám vydařil: množství akcí, příchod pěkného počasí a další aktivity zpestřily život uživatelů domova pro seniory.

Přinášíme slíbené výsledky ze společně ukončeného 4. ročníku společného projektu desítek domovů pro seniory u nás a na Slovensku s názvem: „Jedeme v tom společně, aneb jedeme na Jadran“, který proběhl dne 7. května. V konečném účtování jsme se umístili na 43. místě, bylo cekem ušlapáno 1.620 km, a to i s darovanými kilometry. V organizaci se aktivity zúčastnilo celkem deset seniorů, tři muži a sedm žen. Nejstarší účastnicí byla paní Marie M., která přispěla 74 km, nejvíce kilometrů našlapala paní Marie R., a to celkem 172 km.

Ve čtvrtek 9. května jsme „předčasně“ oslavili Den matek. S kulturním vystoupením k nám zavítali žáci ZŠ Hraničářů s paní učitelkou Shromáždilovou. Příjemné pásmo písniček, básniček, tance a hry na flétnu udělalo radost všem přítomným. Děkujeme!  

Ve středu 15. května byla připravena vzdělávací aktivita pro pracovníky organizace. Jednalo se o interaktivní seminář na téma „Proměny stáří – geronto-oblek“, který dává možnost vžít a vcítit se do „role“ starého člověka, na vlastní kůži prožít různé „neduhy“, které s sebou stáří mnohdy nese. Spolupracovníkům se aktivita líbila a tato zkušenost bude k dobru při poskytování sociálních služeb seniorům.

Ve čtvrtek 16. května navštívil naše zařízení prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, pan Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA. Návštěvě jsme ukázali prostory domova, jednotlivých provozů, informovali jsme jej o naší činnosti a poskytovaných sociálních službách. Panu prezidentovi se u nás líbilo.

V sobotu 18. května k nám zavítali malí bojovníci s vedoucím Petrem. Nabídli se a „přiložili“ ruku k dílu: obrousili a natřeli lavičky a zahradní nábytek, vypleli chodníky a vytrhali trávu na zahradě. Děkujeme a vážíme si takové pomoci!

V pondělí 20. května jsme popřáli k narozeninám paní Marii H., která si přála připravit společnou oslavu. Setkání se vydařilo, oslavenkyně, která měla po svém boku dceru, byla spokojená. Myděkujeme za pozvání!

V pátek 24. května jsme si vyšlápli na první letošní výlet. Cílem bylo centrum našeho krásného města, přesněji jsme se prošli a rozhlédli po zámecké zahradě, pozorovali jsme krásnou výsadbu květin, šumění vody ve fontáně a naslouchali zpěvu ptáčků. Následně jsme se přemístili do jedné z místních cukráren, kde jsme se občerstvili a poseděli ve stínu slunečníků. Počasí bylo krásné, výlet se nám vydařil a děkujeme žákům střední odborné školy a dobrovolníkům – Petrovi s Blankou za pomoc při cestě a všem ostatním za účast na prima akci.

Děkujeme za pravidelné návštěvy dobrovolnici Darji a služebníkům z fary, kteří docházeli v průběhu celého měsíce za seniory.

Více z našeho života se dozvíte na webových stránkách: www.gcentrummikulov.cz, část: Aktuality z našeho života.

Pavel Rous

10 Gcentrum Pomoc malých bojovníků

Foto: Pomoc malých bojovníků