Krajské sportovní hry seniorů

Konaly se již posedmé. Letos 23. 5. na hřišti budovy GSS Vídeňská 48.

Zúčastnilo se osm pětičlenných smíšených družstev z Božic, Brna, Brna Slatiny, Brna Tuřan, Břeclavi, Hodonína, Chudčic a Mikulova. Organizováním byla pověřena základní organizace Senioři ČR Mikulov, která v roce 2018 vyhrála putovní pohár. Jistě, byla to čest, ale hlavně obrovská starost. S přípravami se začalo od počátku kalendářního roku, a jak se termín blížil, úsilí se zvyšovalo. Jednak naše sportovní družstvo pilně trénovalo a podle průběžného hodnocení byli do soutěže vybráni čtyři ženy a jeden muž. Jednak bylo třeba zajistit prostory, stravování, medaile, diplomy a ceny pro vítěze, občerstvení, kulturní program a spoustu malých i velkých věcí, z nichž tou největší bylo zafinancování celé akce. Takže usilovné shánění sponzorů. Těmi se stali: JMK (pod záštitou hejtmana se akce konala), město Mikulov, GSS Mikulov, Mikulovská rozvojová, TIC Mikulov, ZŠ Pavlovská, ČS spořitelna, lékárna U Lva, Astorie a. s., vinaři místní i z okolí (pánové a podniky: Volařík, Petr Marcinčák, R. Kosek, Ing. Mayer, Winberg, Turold – Vlk, Strapina, Pončík, ZD Sedlec – Králík, Kern).

I s čestnými hosty, rozhodčími a organizátory z řad členů šlo o 90 lidí, s těmi se počítalo. Minimálně dalších padesát bylo diváků, místních i přijevších. I o ty jsme se postarali díky obětavým členkám výboru, našim sportovkyním a tanečnicím country tanců, které připravily obrovské množství sladkého i slaného pečiva jako sponzorský dar.

Na tomto místě patří vyjádření velkých díků všem sponzorům. A také těm, kteří přispěli ke zdaru akce bez sponzoringu: pánové Ondrák, Baldrián, Crhan a slečna Koleníková. Pochvala patří i studentkám 3. ročníku oboru KČ za vzornou obsluhu. Všichni organizátoři z řad našich členů, byly to asi tři desítky a nebudeme je vyjmenovávat, si zaslouží velikou jedničku, tu s hvězdičkou celé sportovní družstvo, které mimo jiné ve vytrvalém středečním dešti stěhovalo a chystalo sportoviště i zázemí také za pomoci vlastního auta (manželé Lorencovi) a další rodinní příslušníci. Tu největší jedničku s mnoha hvězdičkami dostává naše předsedkyně Lída Holubová, ta měla vše dlouhodobě „za krkem“.

Hry byly zahájeny v 10 hodin za přítomnosti paní místostarostky Sylvy Chludilové a předsedkyně krajské rady Seniorů Aleny Kudličkové. Do oběda probíhaly sportovní soutěže v pěti disciplinách: ruské kuželky, boloball, hod kroužků na cíl, šipky a hod míčem na koš. Úsilí bylo velké, taktéž povzbuzování. Nejstarší účastník měl 83 let! Po sečtení bodů došlo po obědě k slavnostnímu vyhlášení výsledků za přítomnosti i dalších čestných hostů, radních Vojty (JMK) a „našeho“ dr. Koneše. Ceny předával kardinál Ditrichštejn se svou družinou, pro nemikulovské to bylo velké překvapení. Zvítězilo družstvo Hodonína, druhé bylo naše družstvo. To odevzdalo na rok hodonínským putovní pohár. Nejlepší tři ženy byly mikulovské, nejlepší tři muži hodonínští. Po velkých ovacích a fotografování začal kulturní program. Nejprve vystoupily dámy z Hustopečí v krásných kostýmech se třemi řadovými tanci: řeckým, irským a španělským. Sklidili bouřlivý potlesk. Tančí již řadu let pod vedením p. Dušana Průdka, který cvičí i s našimi členy country tance. S těmi vystoupily naše taneční páry a slavily také úspěch. Jen pan Průdek se nezúčastnil, náhle těžce onemocněl a nemohl se radovat ze svých žáků. Předávání cen doprovázel fanfárami p. Baldrián, hrál i pro vystupující tanečníky a nakonec k tanci a poslechu pro všechny přítomné.

Bylo sice chladno, ale nepršelo, a tak bylo příjemné posedět, neoficiálně vyhodnotit, poděkovat a pochválit. Sportovci budou nadále trénovat a třeba se nám po roce zase pohár vrátí. Vítězný Hodonín by mohl být třeba i pořadatelem her 2020. A za nás: „Bylo to překrásné a bylo toho dost.“

Inge Hájková

10 krajske hry senioru

Foto: Krajské hry seniorů

 

Str.  11 Okénko seniorů /PLNÁ