Klub seniorů informuje

Ohlédneme li se za akcemi Klubu seniorů v našem městě v první polovině měsíce června, je zapotřebí vyzvednout některé z nich.

Dne 3. a 4. června šly členky našeho pěveckého sboru v rámci Dne dětí popřát dětem MŠ Pod Strání a Habánská k jejich svátku a také jim poděkovat za krásná vystoupení pro naše seniory během celého roku. Babičky zahrály dětem pohádku, zazpívaly jim a předaly sladkou odměnu. Vedení obou MŠ moc děkujeme za vynikající pohoštění a krásné kytičky. Bylo to velmi milé a přátelské setkání. Tak zase za rok!

Mimořádné poděkování!

Vedení Klubu seniorů děkuje naší dlouholeté člence klubu a pěveckého sboru paní Jitce Mičkové, která pro nás dne 3. 6. při návštěvě našich členek v DPS připravila vynikající pohoštění a mile nás všechny přijala. Naší Jitušce z celého srdce děkujeme!

Další skvělou a nezapomenutelnou akcí byl dne 12. června dlouho připravovaný Zájezd do Slavonic, Dačic a Telče. Ráno jsme vyjeli nejprve do Slavonic, města, o kterém se říká, že je renesanční branou do České Kanady. Unikátní slavonické podzemí, muzeum samorostů a překrásné náměstí s ornamentálními sgrafity je opravdovým lákadlem pro turisty.

Další zastávkou byly Dačice, město, které dalo světu kostkový cukr. Prohlédli jsme si žulový památník před věží farního kostela a také trojúhelníkové náměstí s radnicí a jiné pamětihodnosti.

Poslední zastávkou bylo město Telč, přezdívané „jezerní růží“. Prohlídka zámku nás všechny přesvědčila, že skutečně patří mezi klenoty moravské renesanční architektury a že původní interiéry jsou zachovány jen díky dřívějším majitelům, především však Zachariáši z Hradce. Zaujalo nás také telčské náměstí, které je nejen velmi krásné, ale nemá ani obdoby.

V 16.30 hodin jsme odjížděli domů unaveni, ale hlavně spokojeni a plni dojmů. Výlet se i přes velké horko vydařil na jedničku! Poděkování patří paní Marii Babicové, která toho dne zastoupila paní Martu Zbořilovou. Děkujeme jí za velkou ochotu a obětavost!

Senioři, pozor!

Připomínám, že v měsíci červenci a srpnu, a to každé úterý od 14 hodin budeme v atriu Centra pro volný čas opékat špekáčky, povídat si a také připravovat kulturní program na Družební setkání se zlínskými seniory v měsíci září. Upozorňuji, že špekáčky, párky a další pochutiny si přinese každý sám!

Nezůstávejte doma, přijďte mezi nás!

Libuše Danielová

13 klub senioru

Foto: Oslava Dne dětí