Červen v G-centru 

Tak nám to letošní rok nějak pěkně „utíká“. Dalo by se použít slov jedné z písní zpěváka Karla G. „čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy“.

V domově seniorů se těšíme z pěkného počasí, kdy je každá vhodná chvíle využita k pobytu na zahradě a ve stínu budovy. Odpolední společné aktivity jsou tímto věnovány předčítání z knihy, povídání nebo procvičování kognitivních funkcí. Rukodělné činnosti si necháváme na jindy.

V pondělí 3. června jsme popřáli k narozeninám paní Marii M., i když její narozeninový den je 1. červen. V přítomnosti syna oslavila společně s ostatními seniory své narozeniny – popřáli jsme hlavně zdraví a děkujeme za pozvání!

V pátek 14. června jsme vyrazili na druhý letošní výlet, opět do centra města. Podívali jsme se do kvetoucí zámecké zahrady a následně jsme poseděli v cukrárně, kde jsme si pochutnali na zákuscích, zmrzlině, kávě a pití. Počasí bylo nádherné a před polednem jsme se vrátili do domova.

Děkujeme žákům střední odborné školy s paní učitelkou za pomoc a také dobrovolníku Petrovi. Poděkování patří rovněž všem účastníkům – seniorům domova a zaměstnancům organizace.

Vážíme si pravidelných návštěv dobrovolnice paní Darji a děkujeme také pánům farářům, kteří docházeli v průběhu celého měsíce za seniory do domova.

Přejeme krásné léto, plné zážitků, slunce a pohody!

Více z našeho života se dozvíte na webových stránkách: www.gcentrummikulov.cz, část: Aktuality z našeho života.

Pavel Rous

g centrum