Poznávací zájezd do Budapešti 

Ve dnech 8.–9. 6. 2019 navštívili členové základní organizace (zaps. spolku) Senioři České republiky Mikulov romantickou Budapešť. Toto hlavní město Maďarska je současně osmé největší město v Evropské unii.

První den po příjezdu jsme si prohlédli městskou tržnici, kde bylo možno si zakoupit typické maďarské výrobky, speciality a ochutnat místní jídla či nápoje.

Poté jsme prošli známou obchodní ulicí Váci utca a došli až k nádherné bazilice sv. Štěpána.

V odpoledních hodinách jsme navštívili Budínský vrch, zapsaný v kulturních památkách UNESCO. Zde se nacházejí unikátní historické stavby – hrad, Rybářská bašta, Matyášův chrám. Měli jsme možnost vidět i výměnu vojenské stráže před budovou hradu. Samotné panoramatické výhledy z Budína byly úžasné…

V podvečer jsme absolvovali vyhlídkovou plavbu lodí po Dunaji a každý z nás věnoval tichou vzpomínku utonulým pasažérům lodi Mořská panna, jejíž vrak se v tomto čase připravoval k vyzvednutí ze dna řeky.

Druhý den jsme navštívili Gellértův vršek se známou pevností Citadela. Poté jsme zavítali do oddechového centra, kde se nachází náměstí Hrdinů, obrazová galerie, hrad Vajdahunyad, zoologická zahrada a známé termální lázně Szechényi. Individuální volno každý strávil dle svého zájmu.

Zájezd se nám velmi vydařil především díky nepřeberné studnici vědomostí a organizačním schopnostem našeho průvodce p. Honzy. Počasí bylo slunečné a celkovou příjemnou atmosféru dotvářela i spokojenost účastníků.

Za nezapomenutelné zážitky a poznání děkujeme výboru Seniorů ČR, zejména organizátorce p. Jitce Švecové, která zájezd naplánovala a naši skupinu vedla.

Květa Budínová

12 budapest