Méně je někdy více – k hmyzu šetrná péče o trávníky v Mikulově

Téma drastického úbytku hmyzu a s ním spojených hrozeb se v poslední době poměrně často objevuje v novinách i televizi. Není divu, výsledky studií z posledních let jsou skutečně alarmující. V sousedním Německu zmizelo během čtvrt století 75 % létajícího hmyzu, jiné studie hovoří o podobném propadu početnosti zástupců hmyzu i v dalších částech Evropy. Hmyz je přitom nenahraditelnou součástí přírody a i nám, lidem, poskytuje řadu služeb, bez kterých se neobejdeme. Opylováním počínaje, odstraňováním trusu a mrtvých těl drobných obratlovců a s tím souvisejícím vracením živin do půdy konče. Nepostradatelných služeb je ovšem mnohem více a cena, kterou za jejich zajišťování hmyz požaduje, je více než přijatelná – potřebuje jen místo pro život.

Jednou z cest, jak hmyzu splatit alespoň část našeho dluhu, je změna péče o městskou zeleň. Přiznejme si, hustý zelený anglický trávník v Mikulově nikdy mít nebudeme. Kromě enormní péče, kterou je nutné takovým trávníkům věnovat (seče, hnojení, likvidace nežádoucích druhů rostlin a mechů), spolykají tyto trávníky ohromné množství vody, a to nemáme.

Pokud se smíříme s tím, že trávníky v Mikulově nebudou vypadat jako ty před sídly lordů v Anglii, jsme jen krůček od toho, abychom udělali něco opravdu potřebného pro přírodu. Totiž uzpůsobili péči o městské trávníky tak, aby se staly útočištěm pro mizející hmyz. K tomu stačí poměrně málo – v první fázi ponechávat nepokosené květnaté části a snižovat počet sečí. Květy bylin poskytnou hmyzu alespoň potravu, sladký nektar. Kromě toho, že tato opatření přinesou významné zlepšení podmínek pro dosud opomíjené hmyzí obyvatele města, budou také znamenat úsporu finančních prostředků. V další, už trochu organizačně i finančně náročnější fázi bychom se měli pokusit o to, aby se trávníky staly hmyzu trvalým domovem. K dosažení tohoto cíle bude nezbytné na vhodných místech založit trávníky nové a oset je druhově bohatou luční směsí s nižším zastoupením travin ve prospěch pestře kvetoucích bylin. Složení takových směsí zajistí mimo jiné i to, aby v trávníku něco kvetlo od jara až do podzimu, a bude tak potěchou pro oko obyvatel Mikulova po celou sezónu. Následná péče o takovou louku ve městě by měla spočívat v tzv. mozaikovém kosení, kdy část trávníku zůstane neposečená po celý rok, což je nezbytné pro dokončení vývoje hmyzu. Při sečení se totiž s hmotou odstraňují i ta stádia hmyzu, která nemohou dostatečně rychle uprchnout – vajíčka, kukly nebo pomalé a nemotorné larvičky. Nedosečený trávník může na první pohled působit jako odbytá práce, ale právě tento „nepořádek“ je pro hmyz životně důležitý.

Přírodě blízké opečovávání trávníků pomáhá nejen hmyzu, ale i zadržování vody a mikroklimatu sídla. Proto se k tomuto kroku odhodlala již celá řada měst a městeček po celé republice.

Pavel Dedek, entomolog Správy CHKO Pálava

11 palava

V neposekaných květnatých částech mikulovských trávníků najdeme celou řadu pestře zbarvených rostlin, které potěší nejen hmyz, ale i oko kolemjdoucích (foto Jan Miklín).