Klub seniorů informuje 

Ve druhé polovině měsíce června a první polovině měsíce července se v Klubu seniorů v našem městě uskutečnilo několik velmi pěkných a také zdařilých akcí, z nichž je zapotřebí pohovořit o některých z nich.

Dne 19. června ve 14 hodin se konala tradiční a mimořádná akce, a to Posezení ve vinném sklípku. Členy našeho klubu, kteří přicházeli na tuto akci, vítaly v řeckém oděvu naše dvě „Marty“, a to Gregorová a Zbořilová. Příchozím nabídly pohárek vynikajícího vína od našeho člena pana Mirka Popovského. Šestičlenná skupinka našich členek už od dvanácti hodin připravovala vynikající pohoštění pro všechny naše členy, kterých se to odpoledne sešlo téměř čtyřicet. I tentokrát vinný sklípek doslova praskal ve švech a stoly ve sklípku se prohýbaly samými dobrotami. Na zpestření této krásné akce také zazpívaly členky pěveckého sboru s panem Mirkem Hejčem. Nechyběly ani moravské písničky a mnoho velmi pěkných vtipů. To odpoledne bylo velké horko a hlavně dusno, ale náladu to nikomu nezkazilo. Všichni přítomní se vesele a spontánně bavili až do devatenácti hodin. Bylo to velmi krásné přátelské odpoledne, které se opravdu vydařilo a na které budou všichni přítomní velmi dlouho vzpomínat!

Vedení Klubu seniorů děkuje našim členkám, a to paní Marii Babicové, Iloně Biganovské, Martě Gregorové, Ludmile Kolouchové, Zdeňce Popovské a Martě Zbořilové za přípravu pohoštění pro naše členy a péči o ně. Velké poděkování patří panu Mirku Hejčovi, členkám pěveckého sboru a MUDr. Josefě Ondráčkové za zpestření této milé akce. Velké poděkování patří i panu Mirku Popovskému za milý sponzorský dar a všem našim členkám, které napekly koláče, cukroví a přinesly i masové rolády, ovoce, zeleninu a další dobroty.Všem z celého srdce děkujeme!

Druhou a opět velmi pěknou a zdařilou akcí bylo Zábavné odpoledne, které se konalo 26. června v sále centra. I tentokrát jsme ve svém středu velmi rádi přivítali obě místostarostky města, a to paní Leonu Alexovou a Sylvu Chludilovou. Kulturní program tradičně připravily členky pěveckého sboru s paní Drahuškou Hejčovou, a to ve stylovém oblečení. Nechyběly ani vtipy a legrační scénky. K tanci a poslechu hráli naši chlapci z Dolních Kounic. Vedení Klubu seniorů děkuje všem, kteří se na zdárném průběhu této milé akce jakkoli podíleli. Vám všem velké díky!

Dne 1. července se naši členové v hojném počtu sešli v obřadní síni v našem městě a přišli se tak rozloučit a doprovodit na poslední cestě naši dlouholetou členku paní Miladu Vlčkovou. Tato milá a přátelská dáma však v našich srdcích a myslích bude žít dál. Čest její světlé památce!

Hned 2. července od 14 hodin se v atriu Centra pro volný čase poprvé sešli členové Klubu seniorů na opékání špekáčků a párků. Zatím jsme se sešli celkem třikrát, a to v celkovém počtu sedmdesáti pěti.

Členové našeho pěveckého sboru a mnozí další se také společně setkali dne 10. července na terase U Bártů. Někteří naši členové měli ještě poukazy z tomboly, konané v měsíci březnu a ostatní se přidali. Děkujeme paní Iloně Žižkové Vágnerové za milé přijetí! Bylo to opravdu milé setkání!

Vedení Klubu seniorů v našem městě blahopřeje naší dlouholeté člence a zpěvačce paní JITCE MÍČKOVÉ, která se v měsíci srpnu dožívá významného životního jubilea. Přejeme jí pevné zdraví, hodně spokojenosti a životního optimismu. Blahopřejeme!

Libuše Danielová

13 klub senioru

Foto: posezení na terase U Bártů