Senioři ČR – Mikulov 

Srpen a počátek září 2019

2. 8. exkurze GSS Mikulov přesunutý termín z 29. 7. Sraz v 9 hodin u vchodu z Purkyňovy ulice u kostela.

6. 8. výběr pěněz ve 14 h na Bük 13.–17. 10. a Trnavu (9. 10.), výbor v 15 h.

7. 8. vycházka Procháskovým lesoparkem sraz na zastávce Bezručova ul. v 8.30 (možno využít busů ze zast. U Parku v 8.19/585 nebo 8.22/550). Návrat možný opět busem. Turisticky nenáročné.

14. 8. výlet k Rendez vous. Odjezd busem 585 od nádraží ve 14.07, z ul. 22. dubna ve 14.31 (pozor, u parku nestaví!) do Valtic, dále ve 14.51 busem 571 na zast. Valtice – hájenka. Zpět v 16.37 obrácenou cestou. Turisticky nenáročné.

28. 8. dvoudenní zájezd Lidice, Mělník. Odjezd od kapličky v 5.30 (změna proti pův. 6.00).

3. 9. výběr ve14 h (dlužné částky) a výbor v 15 h.

10. 9. beseda v 15 h s p. Marií Trllovou k sociální problematice seniorského věku.

Žádné menší akce už v září nebudou, jsme 17.–27. 9. na pobytově-poznávacím zájezdu v Turecku.

Letní akce, které jsme již absolvovali

18. 6. zájezd pečlivě připravený p. J. Kimmelovou nás zavedl nejdříve do starobylého kostela v Doubravníku, dále do Černvíru, kde jsme se prošli po krytém dřevěném mostě z r. 1718. V obou obcích je v kostelech mobiliář z kostela v Mušově. Majestátní hrad Pernštejn nás uvítal kolem poledne. Po obědě v Bystřici nad Pernštejnem jsme si město s průvodcem prohlédli a navštívili tamní muzeum. Na zpáteční cestě jsme zajeli pod hráz Vírské přehrady – mohutný dojem.

24. 6. výlet na Hradisko u Mušova.

9. 7. výlet s vnoučaty na Novomlýnské nádrže. Dětí se sešlo16, dospělých 20.

Na linkové autobusy zabíračka, podnik Kordis zařadil posilové autobusy, loď jsme měli dlouho předem rezervovanou. Problémem nebyla skupina aktivních chlapečků kolem deseti let, ale ti nezodpovědní přihlášení, kteří nakonec nejeli. Po muzeu v Dol. Věstonicích a Archeoparku v Pavlově byla pro děti zlatým hřebem dne projížďka lodí Pampeliška z Pavlova do Dolních Věstonic. O tento typ výletu byl nečekaný zájem a určitě v něm budeme pokračovat

Dobromila Vlčková

13 seniori 02

13 seniori 03

Foto: Výlet s vnoučaty