J.A.R. pomohli vydělat na mandloňovou alej

Mandloňovou alej svobody začne už letos na podzim sázet v poli pod Kočičí skálou Okrašlovací spolek. Přispěl k tomu i nedávný koncert kapely J.A.R, kde se na dobrovolném vstupném vybralo sedmdesát tisíc korun. Tuto částku na dvojnásobek povýšila nadace BLÍŽKSOBĚ manželů Martina a Hany Vohánkových.

„Mikulov a region jižní Moravy jsme objevili před deseti lety a zcela nás uhranul svou fotogeničností, klimatem, rozmanitostí a potenciálem. Od té doby se naše láska k tomuto báječnému místu prohlubuje, a tak již třetím rokem zde s rodinou trávíme celé léto. Dobročinností se zabýváme dlouhodobě a podpora projektů, které vychází z osobního vztahu k danému tématu, je jedním z dobrých důvodů filantropie. No a to, že nám Mikulov a okolí přináší tolik radosti, není náhodou. Je to výsledkem práce a úsilí mnoha generací, které zde žily a žijí. Podporou zdejších projektů se tak snažíme přispět naším dílem k tomu, aby město prosperovalo a lidé se v něm cítili lépe,“ vysvětluje spoluzakladatel nadace Martin Vohánka.

Čím je vám sympatický Okrašlovací spolek a jeho záměr?
„V minulosti byly Okrašlovací spolky neodmyslitelnou součástí každé městské komunity. Vychází z principů vzájemnosti, odpovědnosti a dobrovolnosti, což jsou právě ty nejdůležitější předpoklady dobrého soužití. Věřím, že počiny, jako jsou Okrašlovací spolky, měl právě na mysli Václav Havel, když mluvil o potřebě budování funkční občanské společnosti.“

Proč považujete za nutné, aby se na projektu spolupodíleli i místní lidé?
„Člověk musí vyvinout nějaké úsilí, aby to, co má, či by měl dostat, si vzal za své a pečoval o to. Platí to dvojnásob u veřejných statků, jako je městská zeleň. Navíc je to jakási kontrolka toho, zdali je projekt opravdu potřebný a chtěný.“

Filantropii věnujete jeden den v týdnu, co to vlastně obnáší?
„Hlavně setkávání s adresáty naší podpory či zájemci o podporu a vyhodnocování nejrůznějších podkladů. Dále práce s experty na danou oblast, abychom jí mohli porozumět a naše pomoc byla opravdu účinná. V neposlední řadě návštěvy podporovaných organizací a účast na jejich projektech. Například nedávno jsem strávil den na vozíčku s postiženou dívkou, abych lépe poznal život handicapovaných a těch, kteří jim pomáhají.“ 

Jaké projekty jinde podporujete? Co považujete za důležité podpořit?
„Podporujeme zejména společenská témata, jako jsou nezávislá žurnalistika a téma dezinformací, transparentní a dobře fungují státní správa, dále organizace pracující na modernizaci vzdělávacího procesu a také projekty, jež zlepšují život znevýhodněných. V poslední době se také intenzivně zajímám o otázku vztahu Čechů k Evropě a EU, který je bohužel formován hlavně mýty a nedostatkem kvalitních informací. Právě tato témata považuji za důležité podpořit, neboť představují jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšného rozvoje společnosti, přičemž se jim nedostává dostatek pozornosti a peněz. Problém totiž je, že zahraniční podniky, které tvoří většinu naší ekonomiky, na takové projekty peníze nedají. Z druhé strany většina českých podnikatelů má asi stále pocit, že vzdělanost, právní stát, demokracie a svoboda jsou tak nějak navždy a dějí se automaticky a že jejich přičinění není třeba. To je ale velký omyl, který nás později může stát všechny daleko víc, než si dnes dokážeme vůbec představit.“ 

Michal Solařík