Mandloňová alej svobody

Srdečně zveme na první etapu výsadby mandloňové aleje v poli pod Kočičí skálou v sobotu 9. listopadu od 8.00 do 16.00 hodin. Nářadí a občerstvení zajistíme.

Do zatravněného pásu, který rozdělil velké jednolité pole postižené erozí, budeme vysazovat devadesát mandloní. K nim v průběhu třech následujících let přibude více než sto dalších, a vznikne tak současně pestrá sbírka odrůd tohoto ovocného stromu. Travní porost budeme postupně obohacovat o druhy pálavské flóry a budeme jej sekat na seno, aby sloužil hmyzu, potěšil oko návštěvníka a přinášel i další užitek. Podél pásu povede polní cesta pro vycházky místních obyvatel i návštěvníků, která přinese možnost nových krásných výhledů na hřeben Pavlovských vrchů.

Za Okrašlovací spolek Mikulov Helena Prokešová

14 mandlone pozvanka