Družební zájezd do Zlína

V roce 2020 to bude už dvacet let, co vznikla družba mezi členy Klubu seniorů v našem městě a zlínskými seniory na Kvítkové ulici.

Já osobně se tohoto družebního setkávání seniorů zúčastňuji již dvacet let, a to jsem ještě nebyla členkou klubu. Na tato přátelská setkávání jsem vždy ráda přijala pozvání jako členka sociálně zdravotní komise při MěÚ v našem města a teď několik let jako členka klubu seniorů. Mohu tedy říci, že jsou to mimořádně skvělé akce a pro všechny účastníky jsou opravdovým svátkem.

Za ty roky mezi oběma kluby vzniklo pevné pouto a velmi úzký vztah. Jeden rok přijíždějí naši senioři do Zlína a druhý zlínští do Mikulova, aby si společně zazpívali a popovídali si, co je trápí a bolí. Především však, aby poznali město a jeho okolí.

Ne jinak tomu bylo i v tomto roce. Dne 9. října jsme se vydali za našimi přáteli do Zlína. Na setkání s nimi jsme se moc těšili, ale také jsme byli zvědaví na novou budovu, kterou pro zlínské seniory na stejném místě postavil Magistrát města Zlína.

Z Mikulova jsme vyjeli ráno v sedm hodin. Počasí nám sice moc nepřálo, ale dobrou náladu nám to rozhodně nepokazilo.

Nejprve jsme navštívili Lesní hřbitov ve Zlíně, který byl zbudovaný již roku 1932, a také s poklonili památce velkého muže pana Tomáše Bati.

Následoval oběd v jídelně zlínských seniorů a ve 14 hodin společné setkání v jejich nové a opravdu moc krásné budově. Potěšilo nás milé přivítání vedení Klubu seniorů ve Zlíně a také zástupců zlínského Magistrátu. Byly předány dárky a následoval kulturní program obou klubů. Nechybělo ani chutné pohoštění a hudba, která hrála k tanci a poslechu. Bylo to milé a přátelské odpoledne, na které budou všichni přítomní dlouho vzpomínat.

Tak zase za rok u nás v Mikulově!

Marie Babicová

14 zlin