Senioři ČR – Mikulov 

Listopad 2019 – plán akcí a malý pohled do října

4. 11. v 15 h se setkáme s p. Janou Svojákovou a pastorem Fridrichem při cestopisné besedě Brýle pro Malawi

5. 11. POZOR! výběr již ve 13 h – záloha na Piešťany 1 000 Kč, platba na Olomouc 250 Kč a Györ

                     schůze výboru ve 14 h

                     úsekoví důvěrníci a aktivisté tj. ti, kteří plánují organizovat jakékoliv akce 15 h

                     a v 16 h bude následovat vzpomínání nad fotografiemi z Turecka

9. 11. Mandloňová alej svobody. Kdo může, přijďte mezi 8 a16 h ke Kočičí skále pomoci s výsadbou stromů, k jejichž nákupu jsme přispěli a které jsou příspěvkem k 30. výročí sametové revoluce tvorbou kulturní krajiny

11. 11. dílnička s p. Porubskou v 15 h. Bude se vyrábět vánoční sortiment z kukuřičného šustí.

12. 11. v 15 h beseda nad knihou Pálavo nádherná s jejím autorem Pavlem Kryštofem Novákem. Navazuje na dílo Marie Damborské, která učila po válce v Dol. Dunajovicích, byla režimem pronásledována a osudy její i celé rodiny jsou zdokumentovány dobovými materiály.

            v 17 h v Kinoklubu následuje akce Muzejního spolku, kde budeme vzpomínat s naším věrným spolupracovníkem Mgr. Šubou na 17. listopad 1989 v Mikulově.

13. 11. Velký Meder odjezd v 6 h

27. 11. v 15 h v archivu vzpomínková beseda s p. Darjou Kocábovou na příchod řeckých a makedonských dětí do Mikulova v roce 1949 (70. výročí) a jejich dalších osudech.

Plánovaná beseda s prof. Rostinským se překládá na leden, protože momentálně je v Japonsku.

Vzhledem k zúžení opravené ulice Koněvova na ní těžce zatáčí velký zájezdový autobus, a proto bylo rozhodnuto, že na všechny zájezdy bude trasa Perná – Klentnice – Hliniště (aut. zastávka) – u kapličky. Udaná hodina odjezdu platí pro poslední zastávku u kapličky, jak už jste si ověřili při zájezdu do Trnavy.

Podrobnosti o zážitcích z tohoto zájezdu (i jiných říjnových akcích) přinese příští číslo Zpravodaje. Tentokrát zatím pouze fotografie.

Nezapomeňte se vyjádřit k anketě z č. 18, jak si představujete vycházení a dodávání Zpravodaje, který je pro nás významným zdrojem informací. Do 31. 10.

Dobromila Vlčková

15 seniori trnava02

Návštěva Trnavy