Klub seniorů informuje

Měsíc září byl pro členy Klubu seniorů v našem městě opravdu hektický, ale nejinak tomu bylo i v první polovině měsíce října. Uskutečnila se celá řada velmi pěkných akcí, na které budou naši členové rozhodně hodně dlouho vzpomínat. Pohovořím o několika z nich.

Hned dne 1. října se ve 14 hodin v hotelu Galant konala již tradiční akce, a to Svátek seniorů, organizovaný městem Mikulov. Této skvělé akce se to slavnostní odpoledne zúčastnilo téměř šedesát našich seniorů a seniorek.

Po předání krásných kytiček a přivítání všech přítomných zástupci města Mikulov následovalo krátké vystoupení našeho pěveckého sboru při KS. Svým vystoupením členové pěveckého sboru chtěli zpestřit program tohoto přátelského odpoledne a také jako malou ukázku činnosti pěveckého sboru. Za zvuků hudby se přítomní senioři velmi dobře bavili a také si zazpívali.

Vedení Klubu seniorů v našem městě děkuje zástupcům našeho města, jmenovitě panu senátorovi a starostovi Rostislavu Koštialovi, oběma místostarostkám paní Leoně Alexové a Sylvě Chludilové, a dalším pracovnicím paní Petře Eliášové a Anně Červeňákové za pozvání, milé přijetí a krásné kytičky. Děkujeme i členkám pěveckého sboru a panu Mirku Hejčovi za velmi pěkné vystoupení na této oblíbené akci. Všem moc a moc děkujeme!

Další vynikající akcí byl dlouho plánovaný a připravovaný Družební zájezd do Zlína za našimi přáteli z Kvítkové ulice, který se uskutečnil dne 9. října tohoto roku. I když ten den nám počasí moc nepřálo, nálada byla po celý den výborná. Naši přátelé ve Zlíně nás mile přijali a všechno dopadlo na jedničku s velkou hvězdičkou. Vedení Klubu seniorů děkuje členům pěveckého sboru a panu Mirku Hejčovi a Pavlu Sukupovi za velmi pěkný kulturní program a vzornou reprezentaci našeho města. Také všem děkuje za výrobu velmi krásných dárků pro naše přátele ze Zlína. Velké poděkování patří i našim členům, a to paní Marii Šoupalové a panu Mirku Popovskému za milé sponzorské dary na tuto nezapomenutelnou akci. Poděkování si zaslouží i vedoucí zájezdu paní Marta Zbořilová a také paní Marie Babicová za celkovou přípravu a realizaci této mimořádné akce. Všem z celého srdce děkujeme!

Skupinka našich členek nechyběla ani dne 12. října na dnu otevřených dveří v Základní škole na Pavlovské ulici. Byli jsme mile přijati vedením školy a měli jsme tak všichni možnost prohlédnout si nově zbudované prostory pro výuku cizích jazyků a počítačové techniky, krásné prostory pro školní družinu a jiné. Tato zrekonstruovaná budova je jedním slovem KRÁSNÁ!

Akce v měsíci listopadu:

° 4. 11.   Plavání Aqualand Moravia v Pasohlávkách

            Odjezd v 9.30 hodin z již tradičních stanovišť. Kdo se nepřihlásí dne 23. října na naší společné akci, může tak učinit i telefonicky     na čísle: 723 715 533.

°14. 11.  Beseda s velitelem Městské policie panem Jiřím Hamerníkem ve 14 hodin v sále centra

°20. 11.  Kateřinské hody ve 14 hodin v sále centra

            Kulturní program připraví členové pěveckého sboru, k tanci a poslechu bude hrát Rytmik z Dolních Kounic.

°27. 11.  Burza v 9.30 hodin v sále centra

            Už teď si můžete připravovat věci, které chcete nabídnout.

Vedení Klubu seniorů v našem městě blahopřeje naší velmi aktivní a dlouholeté člence paní MARII MIKULÁŠOVÉ, která se dne 5. listopadu dožívá mimořádného životního jubilea. Přejeme jí především pevné zdraví, hodně spokojenosti a ať je mezi námi ještě mnoho let. Naší MARUŠCE blahopřejeme!

 Libuše Danielová

15 klub senioru

Vystoupení KS Mikulov na oslavě Dne seniorů