Klub seniorů informuje

Konec měsíce října a první polovina měsíce listopadu v Klubu seniorů v našem městě byla především věnována ozdravným pobytům, plavání a relaxaci v termálních lázních, ať už to byl Bukfurdo v Maďarsku, Aqualand Moravia v Pasohlávkách nebo pravidelné návštěvy bazénu v našem městě v hotelu Galant. Naši senioři si to vždy náležitě užili, ale především udělali něco pro upevnění svého zdraví!

Rozhodně nezaháleli ani členové pěveckého sboru při KS, kteří s poctivostí sobě vlastní připravovali kulturní programy nejen na Kateřinské hody, které se uskuteční 20. listopadu v sále centra, ale také na blížící se tradiční akci, a to Mikulášskou zábavu, která se bude konat 4. prosince ve 14 hodin rovněž v sále centra.

Početná skupina našich členek se dne 7. listopadu ve 13.30 hodin pod vedením naší členky paní učitelky Karly Čermákové zúčastnila Silvestrovského natáčení, a to ve stylovém vinném sklípku ve Vinařství U Kapličky v Zaječí.

Tato mimořádná akce se opravdu vydařila a všem zúčastněným se moc líbila. Všechny zaujalo vystoupení našich umělců, například Zdeňka Izera, ale i celé řady dalších účinkujících. Bylo to krásně prožité odpoledne!

Senioři, pozor!

Připomínám, že dne 27. listopadu v 9.30 hodin se v sále centra uskuteční tradiční Burza. Přijďte mezi nás!

Upozorňuji naše členy, že dne 30. listopadu v 19.00 hodin v mikulovském kině se uskuteční mimořádná akce, a to Koncert ke 40. výročí založení NS Pálava. Nezapomeňte přijít!

Akce v měsíci prosinci:

4. 12. Mikulášská zábava, 14 hodin, sál centra

Veselý a vtipný kulturní program připraví členové pěveckého sboru při KS, k tanci a poslechu bude hrát Rytmik z Dolních Kounic.

Upozorňujeme všechny naše jubilanty, kteří se v tomto roce dožili významného životního jubilea, aby přišli mezi nás! Před zahájením této           tradiční akce jim bude popřáno a také předány dárečky od MěÚ Mikulov.

            Pozor! Náš člen pan Mirek Hejč pro vás připravuje velké překvapení!

            Přijde mezi nás i mikulovský probošt pan Pavel Pacner!

8. 12. Divadelní představení, 17.30 hodin, Divadlo Boleradice Duchové Vánoc

            Odjezd v 16.30 hodin z již tradičních stanovišť. Pozor! Je to neděle!

11. 12. Akce „Šikovné ruce“ s Ivankou Šrámkovou, 15.00 hodin, naše klubovna

Budeme vyrábět výrobky se zimní tematikou. Zveme všechny naše dámy, co mají „šikovné ruce“, aby přišly mezi nás! I dobré kafíčko bude!

18. 12. Beseda s oběma místostarostkami města a ředitelkou Mikulovské rozvojové Petrou Eliášovou, 14.00 hodin, sál centra

Přijďte si poslechnout, co se jim v nové funkci za tento rok povedlo a kde ještě vidí rezervy ve své práci. Nebudete litovat!

27. 12. Silvestrovská merenda, 14.00 hodin, sál centra

            Pozor! Je to pátek!

Veselý a kulturní program tradičně připraví členové pěveckého sboru při KS, k tanci a poslechu bude hrát Rytmik z Dolních Kounic. Na tuto mimořádnou a velmi oblíbenou akci se musíte řádně přihlásit u paní Marie Babicové a zaplatit 100 Kč na bohaté občerstvení! Přijďte se pobavit a důstojně rozloučit se starým rokem!

Vedení Klubu seniorů v našem městě blahopřeje naší dlouholeté člence paní Ludmile Pešákové, která se v měsíci prosinci dožívá významného životního jubilea. Přejeme jí pevné zdraví, hodně spokojenosti a ať je tu dlouho mezi námi! Blahopřejeme!

Libuše Danielová

klub senioru

Ze Silvestrovského natáčení v Zaječí