Senioři ČR – Mikulov

Prosinec 2019

Na konec měsíce listopadu přibyla ještě jedna akce pro milovníky historie – výlet vlakem.

28. 11. Výstava v Hodoníně. Vlak odjíždí v 8.54. V Hodoníně po delší době navštívíme Muzeum TGM, ve kterém je výstava o Liechtensteinech, obsahující mnohé neznámé dokumenty. Zajdeme i do galerie, ve které jsme ještě nebyli. Na přihlášení na akci je jen několik dnů (do 27. 11. na tel. 721 998 712 nebo osobně na besedě s p. Kocábovou ).

Nyní již k prosinci.

3. 12. Ve 14 h výběr. Přihlášení na Teplice nutně složí zálohu 1000 Kč. Je ještě několik míst na Olomouc, je možno zaplatit 250 Kč a přidat se k těm, kteří mají zájezd jistý. V 15 h schůze výboru.

4. 12. Olomouc, odjezd v 9 h jako obvykle od kapličky (se zastávkami cestou).

6. 12. Výlet na Rybniční zámeček. Jako obvykle odjezd autobusem 585 ve 13.21 od parku.

8. 12. Předvánoční setkání seniorů v hotelu Galant ve 14 h.

Program: Zahájení a slova hostů. Soubor Šatavan. Blahopřání jubilantům. Společná večeře. Akce a plány na rok 2020. K tanci a poslechu zahraje skupina COUNTRY – POHODA.

12. 12. Györ odjezd v 6 h.

To je výčet všech námi pořádaných akcí. Ovšem ve městě se jich bude dít mnoho a mnoho a jak je obvyklé, desítky našich členů na nich nebudou chybět.

Oprava termínu. Pondělní cvičení jógy probíhá vždy od 17 h (nikoli v 17.30).

Hodnocení některých našich uskutečněných besed.

Byly to vpravdě besedy s velkým zájmem posluchačů a mnoha dotazy. Ještě v poslední říjnový den jsme se s dr. Měšťánkem podívali až do vzdálené Patagonie. Ukázal nám krásy téměř pusté země s horami, jezery, fjordy a ledovci. Cenili jsme si fyzické zdatnosti účastníků na mnohakilometrových túrách v horské a větrné krajině téměř bez lidí.

Pravým opakem byla beseda Brýle pro Malawi. Ta byla hlavně o lidech. Do malé chudé zemičky na jihovýchodě Afriky nás zavedli p. Jana Svojáková (roz. Grůzová) a hustopečský pastor Karel Fridrich, který tam po léta provozuje humanitární činnost. Momentálně jsou oba opět v Africe a chystají se postavit školu pro tamní děti. Po návratu nám opět uspořádají besedu počátkem roku 2020.

Také dr. Měšťánek doplní řady našich lektorů – cestovatelů, kteří se s námi ochotně dělí nejen o své zážitky, ale pomáhají nám orientovat se v historii zemí, o nichž jsme se ve škole nic nedozvěděli. Nejen proto, že byly daleko.                                          

Dobromila Vlčková

seniori

Beseda s MUDr. Měšťánkem o Patagonii