Drogy, kontroverzní a nadčasové téma

Rostlinné drogy, nejčastěji marihuana (cannabis, konopí), chemické drogy, jako je pervitin, jsou mezi námi. A patří mezi největší strašáky rodičů dospívajících dětí.

„Nezastíráme, že drogy v Mikulově jsou. Je to letitý problém, dnes už běžný a standardní a musí se s tím počítat,“ říká Jiří Hamerník, velitel Městské policie Mikulov.

Petr Kulhavý, vedoucí obvodního oddělní Mikulov Police České republiky, také potvrdil, že uživatelé v Mikulově se přesouvají k lehčím drogám jako je cannabis (konopí) a mládnou, jsou mezi nimi už i 12–13leté děti. „Nejvíce nás ale trápí uživatelé za volantem. A přestože jim je řidičský průkaz odebrán, sedají za volant opakovaně,“ doplňuje Petr Kulhavý.

Injekční stříkačky, jehly

Co městští strážníci často také v souvislosti s drogovou problematikou řeší, je sběr infekčního materiálu na veřejných prostranstvích, a to především injekčních stříkaček. Najdete-li tedy vy, či vaše dítě infekční materiál, v žádném případě jej neberte do ruky a kontaktujete Městskou policii Mikulov – TELEFON 602 763 477 nebo Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav – TELEFON 731 428 nebo 731 630 797.

„Nejčastěji se stříkačky nachází v oblasti sídliště, kolem nákupních center, v areálu zámku, na Svatém kopečku a teď nově i kolem dětských hřišť,“ potvrdil Jiří Hamerník. Městská policie tento materiál sebere a zlikviduje odborným způsobem. „Jsme za tímto účelem vybaveni ochrannými pomůckami a sběrovým kontejnerem. Někdy to jsou tři injekční stříkačky za měsíc, ale jednou jich bylo šedesát osm v koši na jednom pokoji v penzionu,“ doplnil Hamerník.


Spolupráci s Kontaktním centrem s terénním programem Břeclav (K-centrem) vidí mikulovští strážníci jako velice důležitou a v drogové problematice klíčovou. Specialisté a odborníci v K-centru mohou být pro rodiče a ty, kteří mají problém s návykovými látkami, pomocníky. Jejich pomoc, informace a nezbytná podpora je velmi důležitá.

Vedoucí programu Hanu Hajduchovou jsem požádala o bližší informace, které by mohly pomoci zejména rodičům.

Podle dostupných informací a zkušeností jak Policie ČR, Městské policie i pracovníků K-centra se stále víc a víc rozšiřují drogy rostlinné i chemické drogy právě mezi mladší generaci.

Jitka Sobotková

 

Jak odhalí rodiče, že jejich dítě užívá drogy?

Přinášíme vám DESET základních indicií.

1. Problémy ve škole

Nemusí se objevit hned zpočátku, dá se ale říci, že braní drog k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede. Objevují se absence, zhoršuje se prospěch. V této fázi to ještě často nevypadá, že by v pozadí potíží byly drogy. Je nutno sledovat i další příznaky a celý obraz dávat trpělivě dohromady. Bohužel snaha o udržení dobrého prospěchu či o složení náročných zkoušek bývá důvodem k prvnímu drogovému experimentu.

2. Ztráta původních zájmů

Jde hlavně o původní časově i fyzicky náročné koníčky, jako je sport, nejrůznější aktivní umělecká činnost apod. Setkáváme se najednou s rezolutním odmítáním dříve oblíbené zábavy, kritika je vedena z pozice: „Nemá to cenu“ atd.

3. Změna přátel a party

Nejde ani tak o vzhled a způsob vyjadřování, jako spíše o způsob trávení volného času. Pravidelné a velmi časté navštěvování diskoték a nočních klubů, které se stávají jedinou zábavou, výrazně zvyšuje riziko drogových experimentů. Organizované skupiny nebo skupiny mládeže svázané silnou vnitřní ideologií riziko drogových problémů snižují. Je zde nabízen alternativní systém hodnot, často drogy přímo odmítající. Je třeba ale udržet míru, protože stejně rizikové jako drogy, jsou i do extrémů strukturovaná společenství – sekty.

4. Změna chování

Bez povšimnutí by neměly zůstat ničím neodůvodněné stavy nápadné veselosti či aktivity. Za pozornost stojí zejména náhle vzniklá noční nespavost spojená s různým, často dosti nesmyslným kutěním a podobným konáním. Stejně tak jsou nápadné stavy skleslosti a opakující se depresivní rozklady. Nelze ovšem vyloučit, že podobné chování může být také projevem onemocnění.

5. Slabost, spaní přes den

Celkově klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavně náhlý spánek přes den jsou možnými příznaky braní drog. Nápadné jsou tyto příznaky především v kombinaci s celkovou změnou životního stylu, která nastala v poslední době.

6. Ztráta chuti k jídlu, hubnutí

Je to jeden z velmi nápadných příznaků braní tzv. stimulačních drog (u nás především pervitinu). Tyto látky mají jako jeden z vedlejších účinků potlačení chuti k jídlu, takže hubnutí je zde přirozeným důsledkem. Pozor! To, že tyto příznaky nejsou přítomny, nemusí ještě znamenat, že o drogy nejde. Hubnutí je totiž charakteristické, alespoň zpočátku, pouze pro pervitin. Opiáty nebo halucinogenní drogy se takto projevovat nemusí.

7. Kožní defekty

Jsou další z mozaiky příznaků, které mohou složit dohromady obraz braní pervitinu, resp. již vznikající drogové závislosti. Jde o stopy po škrábnutích a jiných sebepoškozeních, zejména na obličeji a hřbetech rukou.

8. Mizení peněz

Zpočátku nevšímavé mizení malých finančních částek. Rodinné finanční „podvůdky“ se ale postupně mění ve stále zoufalejší snahu dítěte sehnat dostatek peněz na drogy a následují již odhalené krádeže peněz či jiných cenných věcí. Předchází často prodej všeho cenného, co bylo ve vlastnictví dítěte, včetně oblíbeného oblečení. Jde o příznak charakteristického prohlubování závislosti na heroinu.

9. Nález stříkaček, jehel, skleněnek a drog

Zde je již situace jasná. Přesto se poměrně často stává, že rodiče v této situaci rádi uvěří vysvětlení, že „nádobíčko“ je někoho cizího, jen v úschově apod. Toto vysvětlení je sice možné, ale vysoce nepravděpodobné.

10. Stopy po injekčním vpichu na končetinách

Zde není již o čem diskutovat.  

Zdroj: společnost Medea Kultur, MUDr. Jiří Presl

sběr infekčního materiálu Mikulov page 0001