Dětský domov v Mikulově oslavil 25 let své novodobé historie

Mikulovský dětský domov letos na podzim oslavil čtvrt století svého novodobé historie.

Díky iniciativě tehdejší ředitelky Květoslavy Solaříkové byl 1. listopadu v roce 1994 otevřen obnovený státní dětský domov. Jeho zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Sídlí v budově na Nádražní ulici, která zde stojí už od roku 1925, a svou funkci domova plní s přestávkami dlouhých devadesát let.

„Za čtvrt století branami domova prošlo sto čtyřicet čtyři dětí a do samostatného dospělého života jsme jich vypravili čtyřicet tři. Za těch pětadvacet let je to vlastně jedna generace dětí,“ říká současná ředitelka domova Lada Válková. Ostatní děti se buď vrátily zpět do svých rodin, přešly k pěstounům nebo jsem je museli přemístit do jiných zařízení.

Nyní v domově žije dvacet jedna dětí ve třech rodinných skupinách a stará se o ně a celý chod domova sedmnáct zaměstnanců, z toho jedenáct pedagogických pracovníků.

Kapacita domova je dvacet čtyři dětí. „Většina našich zaměstnanců jsou ženy, tedy pro děti tety, ale máme i dva muže, pana školníka a jednoho vychovatele,“ doplňuje Lada Válková. Věkové rozpětí dětí, které mohou v dětském domově rodinného typu být je od 3 do 26 let.

Dětský domov Mikulov je příspěvková organizace zřizovatele Jihomoravského kraje, který hradí jeho provoz z největší části. Nezbytností je ale i pomoc sponzorská včetně finančních darů, kterých si domov velmi cení. Na břeclavském okrese je mikulovský dětský domov jediný a v celém Jihomoravském kraji je dětských domovů rodinného typu deset.

Zejména v roce 2002 prošla budova domova rozsáhlou rekonstrukcí. Tehdy vešel v platnost zákon o ústavní výchově a dům musel být přizpůsoben na systém rodinných skupin. Ty mají co nejvíce suplovat běžnou domácnost. Děti se tak zapojují do každodenních rodinných aktivit, jako je vaření, úklid, nákupy. „Děti vedeme samozřejmě k finanční gramotnosti, což jim usnadní přechod do samostatného běžného reálného života, až opustí náš domov,“ říká ředitelka Lada Válková a zároveň dodává, „Pro nás je největší úspěch, když dítě, které od nás, samozřejmě až v dospělosti, odejde, dokáže samostatně žít, běžně chodit pracovat, vydělávat si na svoje potřeby a žít slušným životem.“ Nyní jsou všichni z mikulovského dětského domova pyšní i na jednoho svého svěřence, který je studentem vysoké školy v Praze.

Letos na podzim, 26. 10. se také potkali na společném setkání k výročí založení domova jeho bývalí zaměstnanci a svěřenci. „Prohlíželi jsme si fotky, zavzpomínali, povídali, některým se ani nechtělo končit,“ vzpomíná Lada Válková.

Dalším zajímavým letošním počinem byl turistický sraz pro děti z dětských domovů na konci června, kdy do Mikulova přijelo osm dětských domovů z Vysočiny, Zlínského a Jihomoravského kraje.

Do mikulovského G-centra děti věnovaly babičkám a dědečkům velké srdce z révy vinné a zapojily se přitom do projetu Srdce s láskou darované.

A v neposlední řadě je to také nastudování Malé indiánské pohádky, se kterou zvítězily v dubnu v krajské přehlídce Nejmilejšího koncertu. V listopadu s ní pak odjely do Olomouce.

Poděkování nejenom vánoční

„Děkujeme všem sponzorům a široké veřejnosti, která nám fandí. Děkujeme městu Mikulov, společnosti Mikulovská rozvojová, všem učitelům na mikulovských školách, včetně učitelů ze Základní umělecké školy, i pracovníkům Domu dětí a mládeže. Za vánoční dárky děkujeme tradičně Vánočnímu stromu Rádia Jih a internetovému projektu Milý Ježíšku. Moc si také vážíme spolupráce s Hankou Kynychovou.

A v neposlední řadě děkujeme také všem tetám a strejdům, kteří se o naše děti starají, bez nich by to nešlo,“ říká na závěr ředitelka Dětského domova Mikulov Lada Válková.

Jitka Sobotková, foto: archiv Dětský domov Mikulov

dd 2