Radost ze vzdělávání a snaha udržet si duševní svěžest 

Již téměř dvě desítky členů místní organizace Senioři České republiky v Mikulově využívají nabídku dalšího vzdělávání v postproduktivním věku a pravidelně navštěvují v rámci Univerzity třetího věku tříletý studijní program Mendelovy univerzity v Brně, Zahradnické fakulty v Lednici. Na každou přednášku se velmi těšíme, neboť je nám poskytnuta možnost, abychom se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli seznamovat s nejnovějšími poznatky v jednotlivých oborech – vinařství, vinohradnictví, zahradní architektura, péče o zeleň, pěstování bylin, květin, známé i méně známé druhy zeleniny, zdravotní nezávadnost potravin, škůdci zahrad – a jak na ně, rybníkářství v ČR aj. Vedle přednášek je výuka doplňována i praktickými ukázkami, popř. návštěvami parků, obor a botanických zahrad. Z posledních byla velmi zajímavá procházka historií a současností zámeckého parku Lednice. Jako bonus nám fakulta umožnila odborně a velmi fundovaně komentovanou prohlídku interiérů Státního zámku Lednice.

Univerzita 3. věku tak udržuje psychickou i fyzickou svěžest posluchačů a představuje i formu „společenské události“, která umožňuje navazování nových přátelství a podporuje mezigenerační komunikaci. Závěr zimního semestru patřil společné návštěvě zámku Mikulov, kde nás zasvěceně „provedla“ jedna z nás – posluchačů – p. Ludmila Dudová. Byla to velmi zdařilá akce. Po zimních prázdninách se s chutí vrhneme na výuku v letním semestru a určitě přijde na řadu i nějaký dobrý tip na společný výlet či návštěvu arboreta.

Květoslava Budínová

seniori U3V