Senioři České republiky z. s. základní organizace 

Na přelomu roků 19 a 20

Další číslo Zpravodaje dostanete až po Novém roce, sluší se tedy právě teď bilancovat (a plánovat). V neposlední řadě popřát do svátečních dnů pohodu v rodinném kruhu a s přáteli, dobré zdraví, hodně radosti, málo starostí a megatuny sil k překonávání toho, čím nás rok 2020 překvapí.

Bilance uplynulých dvou týdnů

Neminulo dne, aby se nebylo čeho zúčastnit. Pro stručnost uvedu jen námi pořádané akce. I když na těch dalších jsme se neustále navzájem potkávali.

26. 11. jsme se konečně po odkladech technického rázu setkali s Darjou Kocábovou při besedě o řeckých dětech, které ČSR přijala v r. 1949 a jež prošly Mikulovem. Archivních materiálů není mnoho, jsou kusé a neúplné. Velmi cenné jsou vzpomínky těchto dětí a jejich potomků, jakož i pamětníků z řad českých obyvatel. Již není mnoho času, uplynulo 70 let!

Z debaty vybírám dvě otázky: Kam se poděla pamětní deska z budovy býv. kulturního střediska? A byly tyto děti dávány také k osvojení do českých rodin?

Stručně: desku našla p. místostarostka Chludilová a p. Kocábová objevila výnos, který zakazuje osvojování dětí, aby nepřišly o vědomí příslušnosti ke své vlasti. Téma je velmi zajímavé, dále se na něm pracuje a budeme o něm průběžně informovat.

Hned druhý den téma zcela odlišné.

Jely jsme vlakem do břeclavské synagogy na prodejní výstavu patchworku, jejíž výtěžek je věnován na dobročinné účely.

I následující den nás „vyhnal“ (opět vlakem) do Hodonína, původně na výstavu o Lichtenštejnech. Téma pro nás dosti známé z výletů a besed o LVA, ale bylo tam mnoho nového také zpoza rakouských hranic a stalo se to inspirací – viz dále. Odpoledne jsme si ještě prohlédli Galerii umění, která byla sice částečně uzavřena pro přípravu nové výstavy (Otakar Kubín – Coubine – na ni si ti skalní z nás zajedou v r. 2020), ale potkali jsme se i s díly se vztahem k Mikulovu – Pavel Doležal a Karel Křivánek. Bylo to milé.

2. 12. pořádala MěK v našich prostorách cestopisnou besedu Stopem se psem po Turecku do Izraele, sympaticky podanou, plnou dotazů, ale… kromě našich členů tam byl jen jeden člověk z veřejnosti.

3. 12. jsme na schůzi výboru dolaďovali organizaci předvánočního posezení a dávali dohromady rámcový plán zájezdů na příští rok a jak to udělat, aby se co nejvíce lidí na zájezdy dostalo.

4. 12. byl bohatě navštívený zájezd do Olomouce, trochu na vánoční trhy a hlavně na prohlídku města, kde s námi mnozí před pár léty nebyli. K uspokojení zájemců bereme vždy ty největší zájezdové autobusy. Většinou nestačí.

A ještě 6. 12. tradiční Rybniční zámeček, kam nás starostlivě vzala na výlet busem p. Peňázová.

8. 12. vyvrcholení. Předvánoční posezení v hotelu Galant. Vše bylo nej. Počínaje krásným počasím, účastí téměř tří set slavnostně naladěných členů, perfektní péčí hotelového personálu, krásným vystoupením početného mužského sboru Šatavan, jenž zazpíval i více než čtyřiceti jubilantům (milé dárky dostali od města Mikulov, okolních obcí i naší organizace). Z pozvaných hostů přišly obě paní místostarostky, popřály, předaly dárky, potěšily nás svou přítomností a trochu zahladily naše zklamání z neúčasti těch dalších.

A do konce prosince se budeme věnovat už jen našim rodinám, tak často zanedbávaným těmi, kteří obětavě všechno (nejen) toto připravili.

Sluší se poděkovat sponzorům: Vinařství Pod Turoldem, Mayer, Volařík, Tanzberg Bavory, Marcinčák Novosedly, Foltýn Novosedly, Langer Dolní Věstonice, Pončíkovi Bavory, ZD Sedlec a Rodinné vinařství Drmola Bavory.

Plán na leden 2020

1. 1. První vycházka – Tradiční výstup na Svatý Kopeček. Rok od roku se počet účastníků zvyšuje. Kolik nás přijde ve 13 hodin k CVČ k zahájení výstupu? A k ukončení tamtéž.

7. 1. ve 13 hodin výběr záloh na Dunajskou Stredu 500 Kč a Bük 1 500 Kč, mimořádně i na výlet do Brna 250 Kč. Paní Zugarová bude přijímat platby každý měsíc dvakrát, 1. a 3. úterý ve 13 hodin jedině a pouze v CVČ v klubovně (č. 2). 
Pro ty, kteří nebyli 8. 12. v Galantu: Jsou ještě volná místa na málo namáhavý zájezd 3. 6. Panství Liechtensteinů v Dolním Rakousku a na jižní Moravě. Můžete se zde přihlásit.

      V 15 hodin schůze výboru.

10. 1. v 15 hodin prof. Rostinský konečně přijede pokračovat v plánované další části o Japonsku. Těšíme se, bude to opět kouzelné.

14. 1. v 15 hodin přijde paní Svojáková s dcerou po návratu z Tanzanie vyprávět nám o Masajích.

Protože se cvičitelka p. Bartoňová odstěhovala za prací, přestalo se ve čtvrtek v podvečer cvičit a místo toho bude zatím každý měsíc JENTAK, tentokrát 16. 1. v 16.30.

20. 1. obnovujeme v rámci náhradní péče o zdraví v 9.30 sraz u pokladny Aqualand Moravia. Budeme pokračovat v únoru a dále, stále za 329 Kč na celý den.

20. 1. v 15 hodin dílnička s paní Porubskou. Šetřete si roličky od toaletního papíru (nepotištěné), budeme potřebovat minimálně čtyři kusy. A nůžky.

21. 1. ve 13 hodin výběr pro zapomnětlivé na Dunajskou Stredu a Bük. Na Brno už je pozdě, protože nahlášení počtu je k 11. 1.

23. 1. výlet do Brna na výstavu Zlatý poklad Inků (výstaviště) a Brno – předměstí Vídně (Místodržitelský palác). Odjíždíme linkovým expresem v 8.20 od parku, v Brně pokračujeme tramvají od ústředního hřbitova. Kdo má tramvaj zdarma, nezapomeňte si průkazku, potvrzenou na r. 2020. Cestu si platí každý sám. Záloha 250 Kč je na vstupné a je ji nutno uhradit 7. 9.

30. 1. v 15 hodin beseda s Pavlem Sovišem nad fotografiemi z cest po Izraeli a Jordánsku.

 

Dobromila Vlčková

FOTO: Předvánoční posezení v Galantu

seniori velka