Klub seniorů informuje

Klub seniorů informuje 

Přivítali jsme nový rok 2020, ale přesto je zapotřebí si zavzpomínat na dvě mimořádné akce, které se uskutečnily v Klubu seniorů v našem městě ve druhé polovině prosince minulého roku .

Dne 18. prosince ve 14.00 hodin se v sále Centra pro volný čas uskutečnila krásná akce, a to beseda s oběma místostarostkami Mikulova paní Leonou Alexovou a paní Sylvou Chludilovou.

I když naše seniorky měly před blížícími se svátky plno práce s úklidem a pečením cukroví, tuto mimořádnou akci si rozhodně ujít nenechaly, a proto se nás to odpoledne sešlo téměř třicet. Besedovali jsme celé dvě hodiny a dozvěděli se mnoho nových a zajímavých informací. V bohaté diskuzi si mnozí postěžovali, co je v našem městě trápí a také bolí. Paní Sylva Chludilová předala všem přítomným roztomilé andělíčky, které pro nás napekla a ze kterých měli všichni přítomní velkou radost. Nechybělo ani vynikající pohoštění a dobré kafíčko. Bylo to velmi milé a přátelské odpoledne a už teď se těšíme na další setkání na jaře tohoto roku. Oběma těmto milým dámám z celého srdce za vše moc a moc děkujeme!

Další nezapomenutelnou akcí byla Silvestrovská merenda, která se uskutečnila dne 27. prosince v sále centra. Ani na této tradiční akci nechyběli naši milí hosté, a to dva zastupitelé MěÚ, zástupkyně ředitele ZŠ Pavlovská paní Hana Míčková a ředitel zařízení Srdce v domě v Klentnici pan Zbyněk Tureček. Veselý a vtipný kulturní program i tentokrát připravili členové pěveckého sboru (samé dámy a pan Mirek Hejč). Společně jsme zazpívali známé písně a nechyběly ani vtipy a úsměvné scénky. K tanci a poslechu hráli naši chlapci z Dolních Kounic. Následovalo vynikající pohoštění opět z dílny členek pěveckého sboru, a to vynikající rolády, obložené talíře, výborné cukroví, svařené víno a na společný přípitek a blahopřání do nového roku také šumivé víno.

Bylo to další milé a přátelské setkání našich více jak šedesáti seniorů, na které budou jistě všichni ještě dlouho vzpomínat. Důstojně jsme se tak rozloučili se starým rokem!

Vedení Klubu seniorů děkuje za vše nejen členkám pěveckého sboru, ale také našim milým hostům za milé sponzorské dary. Také děkuje paní Hedvice Bisové, Jitce Mičkové a Boženě Karáskové za upečení vynikajícího cukroví a všem těm, kteří se jakkoli podíleli na zdárném průběhu této milé tradiční akce. Všem moc a moc děkujeme!

Mimořádné poděkování!

Z celého srdce děkujeme skupince našich členů, a to jmenovitě paní Marii Babicové, Věře Dusilové, Marii Fabinyové, Martě Gregorové, Martě Zbořilové a manželům Popovským ze Sedlece, kteří dne 26. 12., na druhý svátek vánoční, přišli vyrábět vaječné rolády a také připravovat věci na stylovou výzdobu sálu a jiné. Jejich velké ochoty a obětavosti si moc vážíme a dovedeme ji ocenit. Velké díky!

Pravidelné akce v měsíci lednu se nemění!

Každé pondělí            Dámský klub             8.30 hodin naše klubovna v centru

Každé úterý                Schůzky pěveckého sboru   14.00 hodin klubovna

Každý čtvrtek                        Cvičení žen seniorek            9.00 sál centra (s paní Vlastou Žaludovou)

Vedení Klubu seniorů blahopřeje naší dlouholeté člence paní Růženě Vávrové, která se v měsíci lednu dožívá významného životního jubilea. Přejeme jí pevné zdraví, hodně spokojenosti a životního elánu. Blahopřejeme!

Libuše Danielová               

klub senioru 

Foto: Silvestrovská merenda