Klub seniorů informuje 

První polovina měsíce ledna se v Klubu seniorů v našem městě nesla ve znamení příprav na Výroční členskou schůzi, konanou dne 15. ledna v sále Centra pro volný čas, a dalších blížících se akcí tohoto roku.

Říká se, že základem veškerého úspěchu je týmový duch, a proto se členové vedení Klubu seniorů a také pěveckého sboru na tuto akci připravovali už od začátku roku. Pozadu nezůstaly ani členky Dámského klubu, které se sešly už 6. ledna.

Výše uvedená Výroční členská schůze se konala dne 15. ledna v sále centra pro volný čas. To chladné zimní odpoledne se sešlo téměř šedesát seniorů a seniorek. Po zahájení schůze následoval kulturní program dětí MŠ Habánská a pěveckého sboru Ptáčata ze ZŠ Valtická.

Vystoupení dětí MŠ Habánská přineslo do sálu centra tu pravou zimu a bylo velmi milé a bezprostřední, protože ti nejmenší jsou vždy nejroztomilejší. Nezklamal ani pěvecký sbor Ptáčata ze ZŠ Valtická. Jejich vystoupení bylo vždy na vysoké úrovni, a to díky profesionalitě vedoucí sboru paní učitelky Lady Hlavačkové. Všichni přítomní hodnotili obě vystoupení velmi kladně, a že se jim opravdu moc líbila, dokazovali neustálým potleskem.

Seniory i tentokrát přišli pozdravit milí a vzácní hosté, a to místostarostka města paní Sylva Chludilová a dva zastupitelé města, zástupkyně ředitele ZŠ Pavlovská paní Hana Míčková a ředitel zařízení Srdce v domě v Klentnici pan Zbyněk Tureček. Nechyběla ani vedoucí Centra pro volný čas paní Magdaléna Krčmová.

Po zhodnocení činnosti klubu a jeho hospodaření v uplynulém roce byli všichni přítomní senioři informováni o všech plánovaných akcích v tomto roce, a to včetně zájezdů, besed, plavání, divadelních představení a dalších akcí. Po skončení schůze hrál na akordeon náš dlouholetý člen pan Alois Greguš a všichni přítomní si společně zazpívali. Bylo to další milé a přátelské odpoledne!

Vedení Klubu seniorů děkuje Ředitelství MŠ Habánská a ZŠ Valtická za velmi krásný kulturní program, panu Aloisi Gregušovi za zpestření členské schůze a také členkám našeho pěveckého sboru za výrobu vynikajících chlebíčků a dalších dobrot pro naše seniory. Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k tomu, aby se akce zdařila. Děkujeme!

Akce v měsíci únoru:

°5. 2.   Maškarní bál             14.00 hodin, sál centra

            Program připraví členové pěveckého sboru, k tanci a poslechu bude hrát Rytmik z Dolních Kounic. Téma: Průřez stoletím. Masky s sebou!

°14. 2. Plavání Aqualand Moravia v Pasohlávkách

Odjezd v 9,30 hodin z již tradičních stanovišť. Nahlásit se můžete také telefonicky na čísle: 723 715 533.

            Plavání v Hotelu Galant v našem městě/každý pátek od 9,30 hodin/.

°          Divadelní představení v Boleradicích – termín bude upřesněn.

°26. 2. Pochovávání basy     14.00 hodin, sál centra

Kulturní program připraví členové pěveckého sboru s panem Jaromírem Crhanem, k tanci a poslechu bude hrát pan Miloš Škamrada senior.

Na všechny tyto akce srdečně zveme všechny naše členy a další příznivce!

 

Senioři, pozor!

Dne 4. března se koná Oslava MDŽ, spojená s kolem štěstí! Už teď můžete nosit ceny do tomboly! Ceny předávejte paní Marii Babicové a Martě Zbořilové, které jsou za toto zodpovědné.

                  

Libuše Danielová     

klub seniorů           

klub seniorůVystoupení dětí z MŠ Habánská