Senioři České republiky, z. s. základní organizace

Změny a úpravy únorového plánu

3. 2. Aqualand Moravia, sraz v 9.45 u pokladny

4. 2.     ve 13h             výběr na Dunajskou Stredu 500 Kč,  Bük 2 500 Kč (4 noci + doprava). Uvolnila se dvě místa na Teplice, Liechtensteinové už jsou obsazeni

Na Piešťany se bude vybírat 3 200 Kč 3. března. Ve 14 h pak bude následovat informativní schůzka. Stejně tak na Uherské Hradiště, Střílky, Jalubí se bude platit 3. 3.

            v 15 hodin schůze výboru

6. 2.     v 15 h             Provence zážitky z cest MVDr. Sobotky

11. 2.   v 15h              beseda s panem starostou Rostislavem Koštialem a ředitelem G centra Pavlem Rousem

Dále vše beze změny, až na to, že JENTAK, plánované na 13. 2. bude od února každý týden ve čtvrtek v 16.30.

 

17. 2.   v 15 h             dílnička s p. Porubskou

18. 2.   ve 13 h            výběr pro ty, kteří 4. 2. zapomněli

           v 15 h             Švýcarsko a Mallorca  beseda nad fotografiemi z cest p. Doboše

 

20. 2.   v 15 h             putování po Rusku s p. Grůzou

26. 2.   v 6 h               Dunajská Streda

28. 2.   v 16 h             beseda nad knihou p. Šnajdrové Psychoterapie našich prababiček

Pravidelné každotýdenní akce:

pondělí 17–18.30       jógová cvičení s p. Loučem.

čtvrtek 9.30–10.30    cvičení žen s p. Žaludovou

čtvrtek 16.30–18. 00 JENTAK

Bude-li příznivé počasí, svolá p. Sekaninová zájemce na vycházku s holemi. Sledujte internet a vývěsku. To se týká i jiných akcí zájmových skupin, které se objeví nečekaně během měsíce.

Zpětný pohled do ledna

Do uzávěrky čísla zatím neproběhly všechny plánované (i neplánované) akce. Zato byla jedna lepší než druhá.

Japonsko: Univerzitní profesor Joseph Rostinský (Josef Roštínský) tam žije déle než čtyřicet let, není tedy divu, že informace nám velmi kultivovaným způsobem podané byly ucelené, přínosné a nesmírně zajímavé. Dotazy nebraly konce, ale čas tak exponovaného člověka (přednáší i na MU v Brně) není neomezený, tak se už těšíme, až si zas pro nás udělá čas „do roka a do dne“.

Tanzánie, Masajové: Samo téma, tak přitažlivé, přivedlo na akci ke čtyřem desítkám zájemců, řada jich byla i z veřejnosti. Lektoři byli tentokrát tři. Otec Karel Fridrich, kazatel z Hustopečí, Jana Svojáková, optička z Mikulova, a její dcera Magdalenka Žejdlová, studentka GSS. Všichni se před několika týdny vrátili z Tanzánie, kde se věnují především budování školy pro sirotky. Plni dojmů, o něž se s námi neformálně dělili. Záplava fotografií a artefaktů, z nichž byla výstava na několika stolech, některé jsme si mohli i zakoupit, několik videí, komentáře pohledem muže organizátora, ženy s lidským citem i praktické hospodyně a dívky s pohledem na život mladých lidí ve stepi, kde Masajové žijí. Mnohé nás překvapilo. Např. že je tam povinná (nekontrolovaná) školní docházka, školní uniformy, výuka angličtiny a svahilštiny a ve třídě kolem stovky dětí, kráva je posvátné zvíře, smí se dojit a pouštět mu krev, směs mléka s krví se pije, ale pro maso se zabíjejí kozy, nic se tam nepěstuje, jen misionáři křesťanští domorodce učí obdělávat políčka, muslimští jen šíří víru, HIV pozitivita je téměř stoprocentní, přetrvává mužská i ženská obřízka atd. Není divu, že je tam mnoho sirotků a pro ně jsou pořádány charitativní akce. Přispěli jsme několika stokorunami (koza stojí 800 až 1 200 Kč), uspořádáme další sbírku (také dětského oblečení pro děti ze sirotčince, starých funkčních tlačítkových mobilů), která by přinesla více financí. Máme jistotu, že dary se dostanou tam, kam patří a nebudou na nich parazitovat neziskovky.

Dobromila Vlčková

seniori prednasky

Beseda o Tanzánii s Janou Svojákovou a Karlem Fridrichem