Klub seniorů informuje

Ve druhé polovině měsíce ledna se v Klubu seniorů v našem městě žádné velké akce nekonaly.

Plánovaná beseda s pracovníky lékárny Pilulka musela být přeložena z důvodů nemoci jejich lektora O to více aktivity prokazovali členové pěveckého sboru při KS. Scházeli se pravidelně každé úterý odpoledne a velmi pečlivě se připravovali na blížící se akce klubu. Jejich aktivita je opravdu obdivuhodná. Počet členů pěveckého sboru se zvýšil na počet dvacet tři a při každé schůzce naše klubovna v Centru pro volný čas doslova praská ve švech. Ale nevadí, protože dobrých lidí se všude vejde dostatek!

Vedení klubu seniorů všem členům pěveckého sboru a jejich guru Mirku Hejčovi upřímně děkuje a jejich ochoty a obětavosti si moc váží!

Také členky Dámského klubu nezůstávají pozadu. Pravidelně se scházejí každé pondělí dopoledne. Moc nás to těší, protože člověk by rozhodně neměl zůstávat sám a přemýšlet o tom, co ho trápí a kde ho bolí. Od toho jsou přece přátelé a těch není nikdy dost!

Nezahálejí ani členky Cvičení žen seniorek, které se scházejí pravidelně každý čtvrtek dopoledne v sále centra. Potěšila nás informace jejich vedoucí paní Vlasty Žaludové, že po novém roce se téměř o celou desítku zvýšil zájem seniorek o tuto aktivitu. A je to jenom dobře, že dámy chtějí něco udělat pro upevnění svého zdraví. Jen tak dál!

 

Mimořádné poděkování

Vedení Klubu seniorů děkuje našim členkám, a to jmenovitě paní Marii Babicové, Iloně Biganovské, Vlastě Šagátové a Martě Zbořilové, které dne 22. ledna udělaly generální úklid v naší klubovně. Vytřídily nepotřebné věci a vše ostatní uspořádaly a popsaly. Této bohulibé činnosti věnovaly celé odpoledne. Moc jim za to děkujeme!

Senioři, pozor!

Srdečně vás zveme dne 26. února ve 14 hodin do sálu centra na tradiční a velmi oblíbenou akci – Pochovávání basy se skvělým panem Jaromírem Crhanem. Přijďte se pobavit!

 

AKCE V BŘEZNU:

4. 3.     Oslava MDŽ + kolo štěstí     14 hodin, sál centra

            V kulturním programu vystoupí Národopisný soubor Palavánek a žáci ZUŠ Mikulov.

11. 3.   Akce „Šikovné ruce“           15 hodin, naše klubovna

            S paní Ivankou Šrámkovou budeme vyrábět výrobky s jarní tematikou.

13. 3.   Divadelní představení „Tři verze života“              19.00 hodin, kino Mikulov

18. 3.   Josefská zábava                    14hodin, sál centra

Kulturní program připraví členové pěveckého sboru, k tanci a poslechu zahraje Rytmik z Dolních Kounic.

22. 3.   Divadelní představení Kulhavý mezek      15 hodin, Boleradice

Hlaste se u paní Zdislavy Fajkusové.

27. 3.   Plavání Aqualand Moravia v Pasohlávkách a v Galantu Mikulov

Do Aqualandu odjezd v 9.30 hodin z již tradičních stanovišť. Plavání v hotelu Galant – informace u paní Marty Zbořilové.

Blahopřání:

Vedení Klubu seniorů blahopřeje našim členkám, a to paní Květě Křístkové, Anežce Tiché a Věře Babicové, které se v měsíci březnu dožívají významného životního jubilea. Přejeme jim pevné zdraví, hodně spokojenosti a životního optimismu. Blahopřejeme!

Libuše Danielová                

klub seniorů

Foto: Schůzka pěveckého sboru