Senioři České republiky, z. s. základní organizace

Akce v březnu 2020

3. 3. ve 13h výběr, přihlašování a vracení

                     Uh. Hradiště, Střílky, Jalubí 250 Kč

                     Piešťany (pak ve 14 h informativní schůzka) 3 200 Kč

                     Kroměříž 200 Kč

                     Liechtensteinové 200 Kč

                     Brno – vracení 250 Kč

       v 15 h schůze výboru

 

4. 3. vycházka s holemi, tentokrát na Pálavu. Odjezd autobusu 9.36. od parku. Nutno se hlásit (kvůli obědům) na 777 999 276.

6. 3. v 19.30 divadlo Boleradice, hra Kulhavý mezek, vlastní doprava

11. 3. v 15 h beseda v archivu s p. ředitelem Svobodou k výročí 15. 3. 1939 v Mikulově

16. 3. v 15 h dílnička

17. 3. ve 13 h výběr Krakov (částka bude oznámena). Liechtensteinové 200 Kč

18. 3. ve 14 h v kinosále členská schůze

23.–27. 3. Bük

24. 3. v 16 h beseda s p. Sobotkovou: Fenomén Baťa

31. 3. v 16 h beseda s p. Kolkovou: Zdraví z přírody

Podrobné informace budou v příštím čísle Zpravodaje. Které dostanete koncem února.

UPOZORNĚNÍ:

  • pro dílničku 17. února: budeme potřebovat malé klubíčko vlny, nepříliš silnou jehlu (do které však půjde vlna navléci), příborovou vidličku se čtyřmi pravidelnými zuby, nůžky.
  • Aqualand v březnu a dubnu individuálně každé pondělí
  • JENTAK každý čtvrtek v 16.30 (+trénink paměti + opakování country tanců)

                                                   

Co hezkého se podařilo koncem ledna?
Na hojně navštívené dílničce 20. 1. jsme sestavovali z nastříhaných roliček od toaletního papíru různé ornamenty.

Tentýž den jsme byli po delší době v Aqualandu Moravia. Už to naše těla potřebovala.

Ve čtvrtek jsme si zajeli linkovým autobusem do Brna. Byl to jediný krásný slunečný den v řadě mlhavých, takže přejezdy tramvají a pěší přechody nedělaly potíže. Nejprve jsme v Místodržitelském paláci navštívili nádhernou výstavu Brno – předměstí Vídně. Doporučujeme ji při cestě do Brna navštívit a prohlédnout si nábytek, sklo, porcelán a jiné artefakty 19. století. Je tam i rané dílo A. Muchy z doby pobytu v Mikulově, obrovské plátno Jožky Úprky, řada drobných děl Schieleho a Klimta aj. Nejen pro děti je tam zrcadlové bludiště a hravá interaktivní expozice. Před budovou je kluziště – co si přát víc! Odpoledne jsme zajeli na výstaviště na vytouženou výstavu Zlato Inků. Jedinou vadou bylo, že avizovaná sleva na vstupném nefungovala. Jinak krása a okouzlení.

Večer jsme ještě stihli vernisáž v Galerii Závodný, naši členové byli v početném publiku silně zastoupeni.

Na nádherné besedě 27. 1. s písničkářem a básníkem Jiřím Dědečkem v Městské knihovně tvořili naši členové dokonce přes 85 %.

Leden nám ukončila zajímavá beseda s novým lektorem a naším obětavým členem Pavlem Sovišem nad fotografiemi z cest po Izraeli a Jordánsku.

Ještě nás několik cestopisných akcí čeká, ale postupně budeme přecházet i k neméně přitažlivým tématům naučným, ať zdravovědným či historickým.

Dobromila Vlčková

seniori01

FOTO: Rukodělná setkání