Klub seniorů informuje

Ohlédneme-li se za akcemi, které se v Klubu seniorů v našem městě uskutečnily koncem měsíce února, je zapotřebí pohovořit o nejvýznamnější z nich.

Dlouho očekávaná tradiční akce Pochovávání basy se dle plánu uskutečnila dne 26. února ve 14 hodin v sále Centra pro volný čas a opravdu se vydařila. Naši senioři ve svém středu moc rádi přivítali milé hosty, a to obě místostarostky paní Leonu Alexovou a paní Sylvu Chludilovou.

Kulturní program i tentokrát připravili členové pěveckého sboru při KS. Nechyběl ani pan farář v podání skvělého pana Jaromíra Crhana, role kostelníka, který neměl chybu, se ujala paní Marie Babicová, ministrantem byl opět žák ZŠ Mikulov, Valtická, Viktor Daniel a v roli moudrého mnicha se představil pan Mirek Hejč. Přítomni byli i smuteční hosté a sbor zpěvaček. Senioři se o sobě dozvěděli mnoho zajímavých informací a všichni se společně velmi dobře bavili. Všem přítomným se také líbila hudební produkce v podání pana Miloše Škamrady seniora. Bylo to další milé a přátelské odpoledne, které jistě zůstane v paměti nás všech.

Vedení Klubu seniorů děkuje panu Jaromíru Crhanovi, Viktoru Danielovi a členům našeho pěveckého sboru nejen za velmi pěkný kulturní program, stylovou výzdobu sálu, výrobu vynikajících chlebíčků, výborného punče a dalších dobrot, ale také za péči o naše seniory a úklid po akci. Velké poděkování patří manželům Popovským za mimořádnou pomoc a všem těm, kteří jakkoli přispěli k úspěchu této skvělé akce. Děkujeme i těm, kteří už přinesli ceny do tomboly na společnou akci konanou v měsíci březnu. Všem upřímně a z celého srdce děkujeme!

Dne 27. února se skupina našich členek v obřadní síni v našem městě rozloučila s naší dlouholetou členkou paní Vlastou Honkovou a doprovodila ji tak na její poslední cestě. Čest její světlé památce!

Senioři, pozor!

Vedení Klubu seniorů vás srdečně zve na poslední společnou akci v měsíci březnu, a to Josefskou zábavu, konanou dne 18. března ve 14 hodin v sále centra. K tanci a poslechu bude hrát náš Rytmik. Srdečně zveme všechny naše členy a další příznivce!

Těm, kteří se přihlásili na divadelní představení Kulhavý mezek v Boleradicích, konané dne 22. března (neděle), oznamujeme, že první zastávka bude u bývalých stavebnin Burcin ve 13.30 hodin. Další informace u paní Zdislavy Fajkusové. Telefon: 607 105 701.

 

Akce v měsíci dubnu:

8. 4.     Velikonoční párty                 14.00 hodin                sál centra

Kulturní program zajistí členové pěveckého sboru, k tanci a poslechu bude hrát pan Miloš Škamrada.

15. 4.   Beseda s panem Jiřím Hamerníkem, velitelem Městské policie 14.00 hodin                sál centra

17. 4.   Plavání Galant Mikulov                  9.00 hodin                  Mlýnská ul.

            Zajišťuje paní Marta Zbořilová. Telefon: 731 106 420.

22. 4.   Slet čarodějnic                      14,00 hodin                sál centra

Veselé a vtipné vystoupení zajistí i tentokrát členové pěveckého sboru při KS. K tanci a poslechu zahraje Rytmik z Dolních Kounic.

25. 4.   Zájezd Žďár nad Sázavou a Zelená hora         

Odjezd v 7,.00 hodin z již tradičních stanovišť. Hlaste se už teď u paní Marie Babicové.

Vedení Klubu seniorů blahopřeje naší člence a člence pěveckého sboru paní Zdeňce Popovské, která se v měsíci dubnu dožije významného životního jubilea. Přejeme jí pevné zdraví, hodně spokojenosti a plno elánu do života. Blahopřejeme!

Libuše Danielová   

klub senioru

Foto: Fašank