Senioři České republiky, z. s. základní organizace 

Čemu jsme se věnovali v druhé polovině února.

Nebylo toho málo. Vyvrcholily naše cestopisné besedy. Podívali jsme se s p. Dobošem do Švýcarska a na Mallorcu, kde pomáhal svému příbuznému přestavovat byt. Švýcarsko zdokumentoval na mnoha fotografiích. Je to region poměrně blízký a známý, tak jsme si mnohé připomenuli a zjistili, že příroda a tradice jsou konstantní.

Něco jiného to bylo s p. Grůzou, s nímž jsme putovali pěšky 210 km po Sajanských horách na Sibiři. Tam nikdo z nás nejen nebyl, ale ani o nich neslyšel. K cílovému vodopádu přijde ročně dvanáct až patnáct lidí přes hory a bystřiny, bez vyznačených cest, bez telefonického spojení, bez navigace, bez styku s jakoukoli civilizací. Nežijí tam ani žádná velká zvířata kromě četných medvědů. Devět měsíců v roce jsou tam teploty pod -40 stupňů Celsia. Skupinka tří Čechů s ruským vedoucím využila krátkého léta a proputovala strastiplnou cestu s třicetikilogramovými krosnami se skromnými zásobami jídla a vybavením pro ubytování v přírodě. Naštěstí byly lesy plné hub a vody plné ryb. S velkým zájmem a pln obdivu každý z téměř třiceti účastníků besedy sledoval, co ještě je v lidských silách. V dalších čtyřech letech půjdou oba Grůzovi pěšky celou svatojakubskou cestu. Před několika léty jsme měli besedu s mladým mužem, který ji prošel za dva roky ze Slavonic až do Santiaga de Compostella a rozebíral především duchovní prožitky. Tak budeme moci porovnávat.

Další cestopisné besedy budou pokračovat na podzim na „nedaleké“ Azorské ostrovy, vzdálenější Zakavkazsko a do nejvzdálenější Indonésie. A bůhví ještě kam. Stále se hlásí další a další, kteří se s námi chtějí podělit o zážitky z cest. My to vítáme, jen se těžce hledají volné termíny, takže už musíme odkazovat na rok 2021. Potěšující také je, že k nám stále více přicházejí nečlenové, i mladí, které avizovaná témata přitahují.

Než nastanou teplé dny a s nimi naše letní aktivity, máme teď několik přednášek o zdraví a přírodě. První z nich ukončila náš únor. Beseda nad knihou psycholožky p. Šnajdrové „Psychoterapie našich prababiček“ proběhla v intimním prostředí velmi otevřeně. Páteční termín a koronavirus!? se projevily menší účastí. Další akce budou v obvyklé hodině na obvyklých místech a v obvyklé dny, takže lze předvídat obvyklý (velký) zájem. Kromě teorie i praxe: pravidelná každotýdenní jóga, cvičení žen seniorek, country tance s tréninkem paměti vše zatím v uzavřeném prostředí, ale už se těšíme na venkovní aktivity. Pečujeme o zdraví v regionálních a slovenských termálech, doufejme, že příroda nepokazí první vycházku s holemi na Pálavu.

Svůj smysl pro zábavu projevilo více než dvacet našich seniorů v maskách na fašanku v Mikulově i Pavlově. Smysl pro vážné věci zase početným zastoupením našich členů na akcích muzejního spolku a městské knihovny.

O besedě s panem starostou a senátorem Koštialem, jakož i ředitelem G centra Ing. Rousem referovala v minulém čísle p. Sobotková. My jsme přinesli jen fotografii. Více se do nám vymezeného prostoru nevešlo.

Něco málo, ale důležitého pro blízkou budoucnost:

1) Pro výběr záloh 17. března upřesňujeme částky. Uherské Hradiště 250 Kč, Krakov 3 000 Kč, Teplice 2 000 Kč, Liechtensteinové 200 Kč, Kroměříž 200 Kč, to vše v korunách.

Dále se bude platit na Tatry 100 eur.

2) Podařilo se konečně zajistit termín na Brno s p. Czajkowským na 17. září. Přihlášených je předběžně deset zájemců. Zvažte a přihlaste se na tel.: 721 998 712 (Vlčková), zda pojedete. Je nutno určit, zda podle počtu účastníků použijeme linkový autobus nebo zavčas objednáme ten zájezdový. Uzávěrka do 30. března.

Dobromila Vlčková

seniori prednaska

FOTO: Beseda o Švýcarsku