Senioři České republiky, z. s. základní organizace

Dubnová bilance

Co bylo
Obavy, nejistota, ztráta perspektiv, nemožnost setkávat se navzájem. Nemožnost setkat se už navždy s naším členem panem Ondřejem Gajanem, který stál před léty u zrodu místní organizace tehdejšího Svazu důchodců ČR, vytrval a pomáhal. Ochotně, obětavě, dokud jeho síly stačily. Jeho odkaz zůstává trvale s námi.

Trochu optimističtěji: hned v prvních dnech po vyhlášení stavu nouze mnohé z nás začaly šít pro svou rodinu roušky. Některé nejen pro rodinu. Pokud víme, našily jich paní Helena Vacek, Marie Veselá a Pavla Porubská nemálo. Jistě je takových altruistů mezi našimi členy více, jen o nich nevíme.

Co nebylo
Především už se nepodařilo uskutečnit připravenou výroční členskou schůzi, příležitost k bilancování, plánování a přátelskému setkání. Původně jsme chtěli v tomto čísle zveřejnit statistický přehled akcí, uskutečněných v minulém roce. Ale čísla nám neřeknou tolik, co promítnutí fotokroniky, vedené paní Marií Bednářovou. (Nepřijdete o ně, jen jak bude možnost.)

Oč jsme dále přišli: o besedu s paní Jitkou Sobotkovou Fenomén Baťa, další besedu Zdraví z přírody s paní Irenou Kolkovou a setkání v archivu s panem ředitelem Svobodou k 75. výročí osvobození Mikulova. Nekonala se dílnička. Neuskutečnila se vycházka s paní Sekaninovou, ani výlet do Lanžhota, ani zájezdy do Střílek, Jalubí a Uherského Hradiště, ba ani do Kroměříže. Velké pobytové zájezdy do Büku a Piešťan nám nenapomohly k lepší kondici.

 

Co nebude
V květnu přijdeme o zájezd do Krakova, výlet do Pohořelic a Vranovic a tradiční ozdravný pobyt v Teplicích a řadu drobných setkání.
Podle pokynů z krajské rady je utlumena veškerá činnost do září, takže nebudou ani krajské sportovní hry v Brně. (Vzpomínáme na ty loňské, mikulovské.)

Co bude
Dle možnosti se budeme nějakým způsobem setkávat. Jak budou přicházet peníze za zrušené akce, to víte, že je nebudeme hromadit a dostanete je zpět.

2. a 16. června se budou od 13 do 15 hodin vracet v CVČ peníze za Uherské Hradišťě,   Kroměříž a Lichtenštejny.

A hlavně. BUDE LÍP.

Dobromila Vlčková

seniori

 

Vzpomínka na loňské krajské sportovní hry v Mikulově